ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > AsF4+


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: AsF4+

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
1 => Kation (kladný ion). kation <jaký?>
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • As - arsen (V, III, -III)
  • F - fluor (-I)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (V) +4 . (-I) = 1

As(V)F4(-I)+
Výsledek:zobraz odpověď
As(V)F4(-I)+kation tetrafluoroarseničný
Název podle pedagoga:ion tetrafluoroarseničný

Elektronový strukturní vzorec sloučeniny - postup sestavení

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".