ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > Al4C3


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: Al4C3

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • Al - hliník (III)
  • C - uhlík (IV, II, -IV)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+4 . (III) +3 . (-IV) = 0

Al4(III)C3(-IV)
Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Al je III, přípona bude -itý

Výsledek:zobraz odpověď
Al4(III)C3(-IV)karbid hlinitý
Název podle pedagoga:karbid hlinitý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".