ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > Al2(SO4)3


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: Al2(SO4)3

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • Al - hliník (III)
  • S - síra (VI, IV, II, -II)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

Al2(SO4(-II))3
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+2 . (III) +3 . ( +1 . (VI) +4 . (-II)) = 0

Al2(III)(S(VI)O4(-II))3
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
MexXyOz - sůl kyslíkaté kyseliny. Podstatné jméno bude tvořeno od slova síra. Přídavné jméno bude tvořeno od slova hliník. <sůl?> <jaká?>
Určení přípony (sůl):zobraz odpověď

Oxidační číslo S je VI, přípona bude -an

Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Al je III, přípona bude -itý

Výsledek:zobraz odpověď
Al2(III)(S(VI)O4(-II))3síran hlinitý
Název podle pedagoga:síran hlinitý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".