ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > AlN


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: AlN

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • Al - hliník (III)
  • N - dusík (V, IV, III, II, -III)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (III) +1 . (-III) = 0

Al(III)N(-III)
Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Al je III, přípona bude -itý

Výsledek:zobraz odpověď
Al(III)N(-III)nitrid hlinitý
Název podle pedagoga:nitrid hlinitý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".