Topic outline

 • General

  IZOLACE A CHARAKTERIZACE BIOMAKROMOLEKUL

  Rozsah: 2/0 Zk

  Vyučující: doc. Ing. Petra Lipovová, PhD.

  Předmět navazuje na: Biochemie, Enzymologie

  Doporučená literatura: Dr. Ing. K. Bílková, Prof. Ing. B. Králová, CSc.: Izolace biomakromolekul, Vydavatelství VŠCHT, 1997


  Předmět je zaměřen na pochopení principu purifikačních technik používaných při izolaci biomakromolekul. Cílem je naučit posluchače navrhnout správný purifikační postup pro cílovou biomakromolekulu a charakterizovat ji. Tyto vědomosti naleznou uplatnění v mnoha oborech.


  Obsah předmětu:
  Úvod - zdroje enzymů, dezintegrace, membránové procesy
  Srážení, extrakce a centrifugace
  Základní rozdělení a instrumentace
  Hydrofobní chromatografie a chromatografie na reversní
  Tenkovrstvá chromatografie, sledování průběhu chromatografie a stanovení koncentrace bílkovin
  Gelová permeační chromatografie, Ionexová chromatografie
  Afinitní chromatogrefie + příprava rekombinantních proteinů
  Úvod do elektroforetických metod
  Typy elektroforetických metod  
  Cvičení – práce s programem protNLab
  Cvičení – navržení postupu přípravy rekombinantního proteinu

 • Topic 1

 • Topic 2

 • Topic 3

 • Topic 4

 • Topic 5

 • Topic 6

 • Topic 7

 • Topic 8

 • Téma 9

 • Topic 10

 • Topic 11

 • Téma 12 - Úkol

  • Zadání sekvencí 2023 Folder

   Zde má každý z vás zadaný úsek DNA, který obsahuje jeden gen.

   Not available unless: You belong to Studenti 2023-24
  • sekvence plasmidu pET19b Folder
   Not available unless: You belong to Studenti 2023-24
  • 2023/24 Návrh primerů pro přípravu vektoru k produkci rekombinantního proteinu Workshop

   V sekvenci, která vám byla přidělena najděte gen, který obsahuje, a identifikujte jaký protein kóduje.  Dále máte za úkol navrhnout sadu primerů, pomocí kterých daný gen vložíte do plasmidu pET19b tak, aby produkovaný protein měl na N-konci histidinovou kotvu. K vložení použijte dvě metody - pomocí restrikčních endonukleas (při výběru dbejte na to, aby výsledný protein byl co nejméně modifikován) a Gibson assembly (vektor i inzert připravte pomocí PCR).

   Poznámka: Kdo má s touto prací již zkušenosti, může si úkol udělat samostatně, kdo ne, což je asi většina, tak to bude předmětem cvičení 2.11.2023. Úkol bude řešen formou Workshopu, kdy vám 30.11.2023 bude náhodně přidělen opravovač. Splnění obou úloh (vypracování svého zadání i oprava spolužákova) bude podmínkou udělení známky. Vysvětlím na přednášce.

   Not available unless: You belong to Studenti 2023-24
 • Topic 13