Topic outline B320010 Open for UCT

 • General B320010 Open for UCT

  IZOLACE A CHARAKTERIZACE BIOMAKROMOLEKUL

  Rozsah: 2/0 Zk

  Vyučující: doc. Ing. Petra Lipovová, PhD.

  Předmět navazuje na: Biochemie, Enzymologie

  Doporučená literatura: Dr. Ing. K. Bílková, Prof. Ing. B. Králová, CSc.: Izolace biomakromolekul, Vydavatelství VŠCHT, 1997


  Předmět je zaměřen na pochopení principu purifikačních technik používaných při izolaci biomakromolekul. Cílem je naučit posluchače navrhnout správný purifikační postup pro cílovou biomakromolekulu a charakterizovat ji. Tyto vědomosti naleznou uplatnění v mnoha oborech.


  Obsah předmětu:
  Úvod - zdroje enzymů, dezintegrace, membránové procesy
  Srážení, extrakce a centrifugace
  Základní rozdělení a instrumentace
  Hydrofobní chromatografie a chromatografie na reversní
  Tenkovrstvá chromatografie, sledování průběhu chromatografie a stanovení koncentrace bílkovin
  Gelová permeační chromatografie, Ionexová chromatografie
  Afinitní chromatogrefie + příprava rekombinantních proteinů
  Úvod do elektroforetických metod
  Typy elektroforetických metod  
  Cvičení – práce s programem protNLab
  Cvičení – navržení postupu přípravy rekombinantního proteinu

 • Topic 1 B320010 Open for UCT

 • Topic 2 B320010 Open for UCT

 • Topic 4 B320010 Open for UCT

 • Topic 5 B320010 Open for UCT

 • Topic 6 B320010 Open for UCT

 • Topic 7 B320010 Open for UCT

 • Topic 8 B320010 Open for UCT

 • Téma 9 B320010 Open for UCT

 • Topic 10 B320010 Open for UCT

 • Téma 12 - Úkol B320010 Open for UCT

  • Zadání sekvencí 2023 Folder
   Restricted Not available unless: You belong to Studenti 2023-24
  • sekvence plasmidu pET19b Folder
   Restricted Not available unless: You belong to Studenti 2023-24
  • 2023/24 Návrh primerů pro přípravu vektoru k produkci rekombinantního proteinu Workshop
   Restricted Not available unless: You belong to Studenti 2023-24
 • Topic 13 B320010 Open for UCT