Tento kurz slouží k základnímu seznámení s bioinformatickými databázemi (GenBank, KEGG, ENSEMBL) a webovými programy.  Na konci kurzu budou studenti umět sami navrhnout řešení jednoduchého molekulárně-genetického problému (PCR, klonování, mutace).