Garant: Cejnar Pavel

Anotace: Kurz Paralelní a distribuované zpracování dat v jazyce Java a C# je zaměřen na studenty, kteří se již v průběhu předchozího studia seznámili s programovacími jazyky Java či C# a potřebují v nich naměřená data efektivně zpracovávat. Cílem kurzu je seznámit je s principy paralelního a distribuovaného zpracování dat, s používanými algoritmy a prostředky dostupnými v daných programovacích jazycích.

Sylabus:

 1. Softwarové možnosti optimalizace úloh. Distribuované a paralelní zpracování dat. Paralelizace úloh na vícejádrových procesorech.
 2. Jednoduché synchronizační operace a blokující synchronizační primitiva.
 3. Modelové problémy synchronizace. Podpora synchronizace v programovacím jazyku.
 4. Definice základních pojmů z teorie paralelních výpočtů a jejich aplikace.
 5. Algoritmus paralelního prefixového součtu a jeho aplikace.
 6. Složitost rekurzivního zpracování a paralelizace rekurzivních úloh. Paralelizace algoritmů lineární algebry.
 7. Paralelní třídící algoritmy.
 8. Distribuované zpracování a vzájemná komunikace. Vzdálené zpracování procedur.

Seznam literatury:

 • Z: Tvrdík, P.: Parallel Algorithms and Computing. ČVUT Praha, 2010. 978-80-01-04333-2.
 • D: Lea, D.: Concurrent Programming in Java: Design Principles and Pattern (2nd Edition). Prentice Hall, 1999.978-0-201-31009-2.
 • D: Koubková, A., Pavelka, J.: Úvod do teoretické informatiky. MATFYZPRESS Praha, 2003. 80-85863-33-2.
 • D: Herout, P.: Učebnice jazyka Java. KOPP České Budějovice, 2010. 978-80-7232-398-2.
 • D: Matoušek, J., Nešetřil, J.: Kapitoly z diskrétní matematiky. Karolinum Praha, 2010. 80-85863-17-0.
 • D: Wilkinson, B., Allen, M.: Parallel Programming: Techniques and Applications Using Networked Workstations and Parallel Computers. Prentice Hall, 1999.0-13-671710-1.
 • D: Dvořák, V.: Architektura a programování paralelních systémů. Učební text FIT VUT v Brně, 2004. 80-214-2608-X.