Druhá část základního kurzu vysokoškolské matematiky je určena studentům bakalářského studia. Studenti si prohloubí znalosti získané v kurzu Matematika A v rozsahu potřebném pro ostatní předměty (fyzika, fyzikální chemie,...).