Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základy nevratné termodynamiky, a to jak v pojetí lineární nevratné termodynamiky představovaném zejména pracemi I. Prigogina, tak z hlediska termodynamiky racionální, založené na pracech C. Truesdella a dalších. V tomto encyklopedickém kurzu bude kladen důraz zejména na základní pochopení popisu nerovnovážných jevů a na jeho využití v praxi. Hlavní snahou by mělo být nalezení odpovědi na otázku “k čemu je to dobré?” a seznámení studentů s hlavními prameny odpovídající literatury.