Předmět navazující a doplňující základní VŠ výuku fyzikální chemie z hlediska využití fyzikální chemie v aplikacích. Důraz je kladen zejména na termodynamiku a chemickou kinetiku, s ohledem na skladování energie a reakční inženýrství. Předmět je určen pro studenty, kteří si chtějí doplnit a rozšířit základní znalosti v oboru.


The subject follows and completes the basic undergraduate training in physical chemistry in terms of the utilization of the physical chemistry in industrial applications. Emphasis is being put on thermodynamics and chemical kinetics with particular attention to energy storage and reaction engineering. The subject is intended for students who would like to enhance their knowledge of the field.