Aktuálně připravovaný e-learningový kurz Řízení intelektuálního kapitálu by měl poskytnout základní informace dostatečné pro složení zkoušky ze stejnojmenného předmětu. Pouhé přečtení textů téměř jistě nebude stačit na hodnocení A či B, ale věřím, že s využitím nejenom textů, ale i cvičení, případových studii a slovníků čtenář pochopí dostatek, aby mohl aspirovat přinejhorším na hodnocení C. Pro lepší známky je asi nutné podívat se i do doporučené literatury, dojít na konzultaci či nejlépe absolvovat kurz "na živo".