Tento kurz obsahuje materiály k:

Kód předmětu

Studijní program

Studijní obor

Název předmětu

(N321021)

Technologie potravin

Technologie potravin

Přírodní a modifikované

polysacharidy

(N321022)

Syntéza a výroba léčiv

Výroba léčiv

Přírodní a modifikované

polysacharidy ve farmacii

(N352013)

Technologie potravin

Technologie potravin

Technologie potravin oboru I

(N352016)

Technologie potravin

Technologie potravin

Technologie potravin oboru II

(N352014)

Technologie potravin

Technologie potravin

Laboratoř oboru

(N352015)

Technologie potravin

Technologie potravin

Technologický projekt