Předmět Potravinářské technologie a biotechnologie podává souhrnný přehled o jednotlivých oblastech potravinářské výroby.

Technologie sacharidů zahrnuje výrobu řepného cukru, mlýnskou technologii, výrobu pekárenských výrobků, těstovin, trvanlivého pečiva, snack výrobků, výrobu čokolády, čokoládových a nečokoládových cukrovinek, výrobu a zpracování škrobu a modifikovaných škrobů.

Konzervace potravin a technologie masa pojednává o zpracování ovoce a zeleniny, výrobě nealkoholických nápojů, zpracování masa, drůbeže, ryb a o výrobě masných výrobků včetně zpracování vedlejších jatečných produktů, zpracování vajec a výrobě hotových jídel a lahůdek.

Technologie mléka zahrnuje vlastnosti mléka a jeho základní ošetření, výrobu tekutých, koncentrovaných a sušených mléčných výrobků, výrobu másla a mrazených smetanových krémů, zákysových kultur, fermentovaných mléčných výrobků, probiotik a prebiotik, tvarohů a sýrů.

Technologie olejů, tuků, detergentů a kosmetiky pojednává o výrobě olejů a tuků z rostlinných a živočišných surovin, o rafinaci a modifikaci olejů a tuků včetně oleochemického využití olejů a tuků, výrobě mýdla, práškových a kapalných detergentů a kosmetiky.

Fermentační technologie popisuje principy fermentačních technologií, výrobu sladu, piva, lihu a lihovin, vína, droždí a octa.

Vstupní prerekvizity: základní znalosti z organické a fyzikální chemie, z biochemie a mikrobiologie

Požadavky: Po skončení každého ze 4 bloků přednášek píší studenti kontrolní test. Student musí dosáhnout z každého testu minimálně 50 bodů z maximálně možných 100 bodů.

Klasifikovaný zápočet se udílí na základě úspěšného absolvování všech 4 testů.