Předmět dává chemikům, biologům a materiálovým vědcům znalosti základních principů a moderní metodiky elektroanalytických metod a zdůrazňuje praktické aplikace v reálném životě. Přednášky zahrnují základy klasických a moderních elektroanalytických metod z hlediska klasifikace a instrumentace (potenciometrie, voltametrie, konduktometrie, impedanční spektroskopie aj.), technologie přípravy elektrochemických senzorů a aplikace z hlediska původu vzorků (v potravinářství, životním prostředí, farmacii, medicíně a diagnostice).