Databáze materiálů užívaných při úpravách povrchů keramických předmětů (glazurní a keramické suroviny, pigmenty, barviva apod.) vznikla jako studijní materiál především pro studenty VŠCHT Praha v programech Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky a Technologie konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví, rovněž ji mohou využívat chemici a další pracovníci v restaurátorské praxi.