Předmět je zaměřen na praktické zvládnutí základních výpočtů nutných pro absolvování laboratorních cvičení. Jeho obsahem jsou výpočty navážek a výtěžků dle chemické rovnice a příprava roztoků o dané koncentraci.
Studijní prerekvizity: Středoškolské znalosti chemie, matematiky a fyziky.
Požadavky: Průběžné počítání zadaných úloh, aktivní účast na fórech, splnění zadaných domácích úkolů, 3 prezenční zápočtové testy, jejichž splnění je podmínkou pro zápočet.