Předmět je zaměřen zejména na praktické zvládnutí základních výpočtů nutných pro absolvování laboratorních cvičení. Jeho obsahem jsou mj. výpočty navážek a výtěžků dle chemické rovnice, příprava roztoků o dané koncentraci, separace směsí aj..
Studijní prerekvizity: Středoškolské znalosti chemie, matematiky a fyziky.
Požadavky: Průběžné počítání zadaných úloh, aktivní účast na fórech, splnění zadaných domácích úkolů, 2 prezenční zápočtové testy, jejichž splnění je podmínkou pro zápočet.