Předmět obsahuje základní výpočty nutné pro absolvování laboratorních cvičení - výpočty navážek a výtěžků dle chemické rovnice a příprava roztoků o dané koncentraci.

Vstupní prerekvizitystředoškolské znalosti chemie, matematiky a fyziky

Požadavky: Průběžné počítání zadaných úloh, aktivní účast na fórech, splnění zadaných domácích úkolů, 3 prezenční zápočtové testy, jejichž splnění je podmínkou pro zápočet