V této kategorii jsou volně přístupné kurzy z projektu Krušnohoří. Kurzy vyžadují registraci na portálu e-learning.vscht.cz, kterou provedete zde

In diese Kategorie bekommen Sie freie Zugang für die Kurse im Rahmen des Projektes Erzgebirge. Für den Zugang zu den Kursen ist die Registrierung auf dem Portal e-learning.vscht.cz erforderlich. Die Registrierung erfolgt hier.