Kurz je určen pro odborníky z praxe, kteří mají zájem prohloubit své teoretické znalosti matematických a výpočetních nástrojů a seznámit se s jejich konkrétními aplikacemi z praxe. Kurz rozvíjí několik tematických okruhů s přímými aplikacemi v chemicko-inženýrské praxi, zahrnuje témata statistického zpracování dat, teorie dynamických systémů a úvod do výpočetního softwaru.