Historie chemie

Open for UCT


Následující kurz vznikl v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání za podpory Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy jako podpůrný e-learningový kurz k modulu Laboratorní vybavení.

Projekt č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002374 „Zkvalitnění vzdělávání – priorita VŠCHT Praha“ – Klíčová aktivita č. 7 – Adaptace studijního prostředí.

Popularizace vědy

Open for UCTZáklady práva

Open for UCT

Kurz předmětu Základy práva na VŠCHT.

Pro všechny, kteří se chtějí dozvědět praktické základní informace z oblasti práva do života.