Obsahem tohoto kurzu je souhrn aktuálních metod využívaných na podporu rozhodování v manažerské praxi. Jedná se jak o klasické modelové přístupy typu lineární programování, teorie her či teorie hromadné obsluhy, tak také o moderní přístupy založené na principech dynamické simulace.