Anorganická chemie

Příprava výukových interaktivních aplikací pro VŠCHT Praha byla podpořena projektem
„Modernizace systému výuky obecné a anorganické chemie
na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze“
financovaným v rámci Operační programu Praha – Adaptabilita (OPPA):

OPPA, EU-grant pro VŠCHT Praha