Štěpení d-orbitalů v ligandovém poli

všechny oktaedry