1. Zdroj vakua
2. Stavba základu destilační aparatury
3. Magnetická míchačka s olejovou lázní
4. Mikrochladič s hadicemi
5. Upevnění chladiče
6. Napojení chladiče na zdroj vody, teploměr
7. Adaptér s jímacími baňkami
8. Teploměr do olejové lázně
9. Míchání, voda do chladiče, připojení zdroje vakua
10. Aplikace vakua
11. Predikce teploty varu (nomogram)
12. Stav před bodem varu, baňka pro přední frakci
13. Počátek varu, vstup par do chladiče
14. Destilace přední frakce
15. Destilace hlavní frakce
16. Průběh destilace hlavní frakce
17. Konec destilace
18. Odstavení lázně, vypnutí přívodu vody a vakua
19. Destilační zbytek a frakce destilátu
20. Vypnutí pumpy a odpojení jímacích baněk
{"playlist": [294, 295, 296, 297, 298, 291, 292, 293, 299, 300, 301, 302, 305, 308, 313, 314, 315, 317, 316, 318], "data": {"291": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/291/Camera0_c", "metadata": [{"end": 8, "start": 3, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1446204378628", "desc": "<span style='color:yellow'>SPODN\u00cd HADICE NA OLIVKU VODOVODN\u00cdHO KOHOUTKU</span>"}, {"end": 16, "start": 11, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1446204405108", "desc": "<span style='color:yellow'>HORN\u00cd HADICE DO V\u00ddLEVKY</span>"}, {"end": 22.699999999999999, "start": 17.699999999999999, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1446204476134", "desc": "<span style='color:yellow'>Z\u00c1BRUSOV\u00dd TEPLOM\u011aR SE STUPNIC\u00cd VHODN\u00c9HO ROZSAHU, NAMAZAN\u00dd TUKEM NA Z\u00c1BRUSY</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/291/Camera1_c"], "audio": ""}, "292": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/292/Camera0_c", "metadata": [{"end": 3.5, "start": 0.5, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1446204843501", "desc": "<span style='color:yellow'>J\u00cdMAC\u00cd ADAPT\u00c9R (\"PRAS\u00c1TKO\")</span>"}, {"end": 13.300000000000001, "start": 10.300000000000001, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1446204920998", "desc": "<span style='color:yellow'>KULAT\u00c1 BA\u0147KA NZ 14</span>"}, {"end": 29, "start": 24, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1446205130556", "desc": "<span style='color:yellow'>\"PRAS\u00c1TKO\" NASAD\u00cdME NA CHLADI\u010c A ZAJIST\u00cdME SVORKOU</span>"}, {"end": 16.300000000000001, "start": 13.300000000000001, "myid": 6, "type": "sub", "id": "subtitle1446205246304", "desc": "<span style='color:yellow'>ZAJI\u0160T\u011aN\u00cd J\u00cdMAC\u00cd BA\u0147KY SVORKOU</span>"}, {"end": 37, "start": 34, "myid": 7, "type": "sub", "id": "subtitle1446205263184", "desc": "<span style='color:yellow'>J\u00cdMAC\u00cd BA\u0147KY SM\u011a\u0158UJ\u00cd DOL\u016e</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/292/Camera1_c"], "audio": ""}, "293": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/293/Camera0_c", "metadata": [{"end": 18.5, "start": 15.5, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1446205481608", "desc": "<span style='color:yellow'>\u0160ROUB KLEMY VN\u011a APARATURY</span>"}, {"end": 24, "start": 21, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1446205536703", "desc": "<span style='color:yellow'>BEZZ\u00c1BRUSOV\u00dd TEPLOM\u011aR SE STUPNIC\u00cd VHODN\u00c9HO ROZSAHU</span>"}, {"end": 47, "start": 43, "myid": 7, "type": "sub", "id": "subtitle1446205742312", "desc": "<span style='color:yellow'>PONO\u0158EN\u00dd TEPLOM\u011aR ANI DNO BA\u0147KY SE NEDOT\u00ddKAJ\u00cd ST\u011aN L\u00c1ZN\u011a</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/293/Camera1_c"], "audio": ""}, "294": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/294/Camera0_c", "metadata": [{"end": 4, "start": 1, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1446193182371", "desc": "<span style='color:yellow'>MEMBR\u00c1NOV\u00c1 PUMPA (V\u00ddV\u011aVA)</span>"}, {"end": 8.5, "start": 5.5, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1446193295058", "desc": "<span style='color:yellow'>VAKUOV\u00c1 HADICE K MANOMETRU</span>"}, {"end": 14, "start": 9, "myid": 5, "type": "sub", "id": "subtitle1446193425902", "desc": "<span style='color:yellow'>ZAPNUT\u00cd MANOMETRU, 760 TORR\u016e = ATMOSF\u00c9RICK\u00dd TLAK</span>"}, {"end": 21.5, "start": 18.5, "myid": 6, "type": "sub", "id": "subtitle1446193496900", "desc": "<span style='color:yellow'>P\u0158\u00cdVOD VAKUA K BUDOUC\u00cd APARATU\u0158E</span>"}, {"end": 27, "start": 24, "myid": 7, "type": "sub", "id": "subtitle1446193597477", "desc": "<span style='color:yellow'>TROJCESTN\u00dd KOHOUT</span>"}, {"end": 32.275216, "start": 29.275216, "myid": 8, "type": "sub", "id": "subtitle1446193683517", "desc": "<span style='color:yellow'>KONEC HADICE PRO P\u0158IPOJEN\u00cd K BUDOUC\u00cd APARATU\u0158E</span>"}, {"end": 40, "start": 35, "myid": 9, "type": "sub", "id": "subtitle1446193892423", "desc": "<span style='color:yellow'>V T\u00c9TO POLOZE TROJCESTN\u00c9HO KOHOUTU BUDE SYST\u00c9M SPOJEN S OKOLN\u00cd ATMOSF\u00c9ROU</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/294/Camera1_c"], "audio": ""}, "295": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/295/Camera0_c", "metadata": [{"end": 3.5, "start": 0.5, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1446194133189", "desc": "<span style='color:yellow'>DAL\u0160\u00cd LABORATORN\u00cd STOJAN</span>"}, {"end": 7, "start": 4, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1446194145112", "desc": "<span style='color:yellow'>DR\u017d\u00c1K</span>"}, {"end": 14.300000000000001, "start": 11.300000000000001, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1446194186957", "desc": "<span style='color:yellow'>DR\u017d\u00c1K \u0160ROUBEM NAHORU</span>"}, {"end": 18, "start": 15, "myid": 5, "type": "sub", "id": "subtitle1446194220231", "desc": "<span style='color:yellow'>KLEMA NZ 14</span>"}, {"end": 23.5, "start": 20.5, "myid": 6, "type": "sub", "id": "subtitle1446194252547", "desc": "<span style='color:yellow'>\u0160ROUB KLEMY VN\u011a BUDOUC\u00cd APARATURY</span>"}, {"end": 29, "start": 25, "myid": 8, "type": "sub", "id": "subtitle1446194358955", "desc": "<span style='color:yellow'>KULAT\u00c1 BA\u0147KA NZ 14 SE SUROV\u00ddM PRODUKTEM + MAGNETICK\u00c9 M\u00cdCHADLO</span>"}, {"end": 33.5, "start": 30.5, "myid": 9, "type": "sub", "id": "subtitle1446194392298", "desc": "<span style='color:yellow'>M\u00cdCHADLO DO BA\u0147KY PO ST\u011aN\u011a</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/295/Camera1_c"], "audio": ""}, "296": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/296/Camera0_c", "metadata": [{"end": 3.7000000000000002, "start": 0.69999999999999996, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1446194556471", "desc": "<span style='color:yellow'>ZVED\u00c1\u010cEK</span>"}, {"end": 12, "start": 9, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1446194583239", "desc": "<span style='color:yellow'>MAGNETICK\u00c1 M\u00cdCHA\u010cKA S OH\u0158EVEM</span>"}, {"end": 22.5, "start": 19.5, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1446194615535", "desc": "<span style='color:yellow'>OLEJOV\u00c1 L\u00c1ZE\u0147</span>"}, {"end": 31, "start": 27, "myid": 5, "type": "sub", "id": "subtitle1446194689622", "desc": "<span style='color:yellow'>DNO BA\u0147KY U HORN\u00cdHO OKRAJE L\u00c1ZN\u011a</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/296/Camera1_c"], "audio": ""}, "297": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/297/Camera0_c", "metadata": [{"end": 4.2999999999999998, "start": 1.3, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1446194849686", "desc": "<span style='color:yellow'>MIKROCHLADI\u010c NZ 14</span>"}, {"end": 10, "start": 5, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1446194917826", "desc": "<span style='color:yellow'>NASAZEN\u00cd HADIC NA OLIVKY CHLADI\u010cE</span>"}, {"end": 20.410408, "start": 15.410408, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1446195066322", "desc": "<span style='color:yellow'>V\u0160ECHNY Z\u00c1BRUSY VAKUOV\u00c9 APARATURY P\u0158IM\u011a\u0158EN\u011a NAMA\u017dEME TUKEM NA Z\u00c1BRUSY</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/297/Camera1_c"], "audio": ""}, "298": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/298/Camera0_c", "metadata": [{"end": 16.5, "start": 13.5, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1446195623314", "desc": "<span style='color:yellow'>\u0160ROUB KLEMY VN\u011a APARATURY</span>"}, {"end": 26, "start": 21, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1446196025104", "desc": "<span style='color:yellow'>P\u0158I UPEV\u0147OV\u00c1N\u00cd CHLADI\u010cE MUS\u00cd B\u00ddT ZAJI\u0160T\u011aNA T\u011aSNOST JEHO SPOJEN\u00cd S DESTILA\u010cN\u00cd BA\u0147KOU!!!</span>"}, {"end": 28, "start": 26, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1446196059423", "desc": "<span style='color:yellow'>P\u0158I UPEV\u0147OV\u00c1N\u00cd CHLADI\u010cE MUS\u00cd B\u00ddT ZAJI\u0160T\u011aNA T\u011aSNOST JEHO SPOJEN\u00cd S DESTILA\u010cN\u00cd BA\u0147KOU!!!</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/298/Camera1_c"], "audio": ""}, "299": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/299/Camera0_c", "metadata": [{"end": 6.5999999999999996, "start": 1.6000000000000001, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1446206200284", "desc": "<span style='color:yellow'>P\u0158I VAKUOV\u00c9 DESTILACI JE VELMI D\u016eLE\u017dIT\u00c9 M\u00cdCH\u00c1N\u00cd - P\u0158EDCH\u00c1Z\u00cd SE UTAJEN\u00c9MU VARU</span>"}, {"end": 16.5, "start": 13.5, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1446206378586", "desc": "<span style='color:yellow'>VODA POZVOLNA PROUD\u00cd CHLADI\u010cEM</span>"}, {"end": 10.699999999999999, "start": 7.7000000000000002, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1446206407634", "desc": "<span style='color:yellow'>OPATRN\u00c9 PU\u0160T\u011aN\u00cd VODY DO CHLADI\u010cE</span>"}, {"end": 23.699999999999999, "start": 18.699999999999999, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1446206469706", "desc": "<span style='color:yellow'>NA KRAJN\u00cd OLIVKU P\u0158IPOJ\u00cdME HADICI OD ZDROJE VAKUA</span>"}, {"end": 34, "start": 29, "myid": 5, "type": "sub", "id": "subtitle1446206640862", "desc": "<span style='color:yellow'>APARATURA JE NYN\u00cd TROJCESTN\u00ddM KOHOUTEM SPOJEN\u00c1 S OKOLN\u00cd ATMOSF\u00c9ROU</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/299/Camera1_c"], "audio": ""}, "300": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/300/Camera0_c", "metadata": [{"end": 4.5, "start": 1.5, "myid": 5, "type": "sub", "id": "subtitle1446216545377", "desc": "<span style='color:yellow'>ZAPNUT\u00cd PUMPY</span>"}, {"end": 11, "start": 6, "myid": 6, "type": "sub", "id": "subtitle1446216587410", "desc": "<span style='color:yellow'>DO APARATURY JE NYN\u00cd TROJCESTN\u00ddM KOHOUTEM P\u0158IS\u00c1V\u00c1N VZDUCH</span>"}, {"end": 21.399999999999999, "start": 16.399999999999999, "myid": 8, "type": "sub", "id": "subtitle1446216938234", "desc": "<span style='color:yellow'>SLEDUJEME, ZDA NEDOCH\u00c1Z\u00cd K NADM\u011aRN\u00c9MU P\u011aN\u011aN\u00cd P\u0158I VARU T\u011aKAV\u00ddCH NE\u010cISTOT, A POKUD ANO, OTVOR IHNED OTEV\u0158EME</span>"}, {"end": 26.399999999999999, "start": 21.399999999999999, "myid": 9, "type": "sub", "id": "subtitle1446216949024", "desc": "<span style='color:yellow'>SLEDUJEME, ZDA NEDOCH\u00c1Z\u00cd K NADM\u011aRN\u00c9MU P\u011aN\u011aN\u00cd P\u0158I VARU T\u011aKAV\u00ddCH NE\u010cISTOT, A POKUD ANO, OTVOR IHNED OTEV\u0158EME</span>"}, {"end": 31.600000000000001, "start": 26.600000000000001, "myid": 10, "type": "sub", "id": "subtitle1446217228786", "desc": "<span style='color:yellow'>NEDOCH\u00c1Z\u00cd-LI PO DOSA\u017dEN\u00cd DOSTATE\u010cN\u00c9HO VAKUA K P\u011aN\u011aN\u00cd, BO\u010cN\u00cd RAMENO UZAV\u0158EME KOHOUTEM</span>"}, {"end": 36.799999999999997, "start": 31.800000000000001, "myid": 11, "type": "sub", "id": "subtitle1446217306908", "desc": "<span style='color:yellow'>APARATURA JE NYN\u00cd DEFINITIVN\u011a EVAKUOV\u00c1NA A JE MO\u017dN\u00c9 ZA\u010c\u00cdT DESTILACI</span>"}, {"end": 16.199999999999999, "start": 11.199999999999999, "myid": 12, "type": "sub", "id": "subtitle1446217395123", "desc": "<span style='color:yellow'>PROVIZORN\u00cdM UZAV\u0158EN\u00cdM BO\u010cN\u00cdHO RAMENE SN\u00cd\u017d\u00cdME TLAK V APARATU\u0158E</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/300/Camera1_c"], "audio": ""}, "301": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/301/Camera0_c", "metadata": [{"end": 9.3000000000000007, "start": 4.2999999999999998, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1446218059664", "desc": "<span style='color:yellow'>POMOC\u00cd NOMOGRAMU ODHADNEME >>P\u0158IBLI\u017dNOU<< HODNOTU TEPLOTY VARU P\u0158I AKTU\u00c1LN\u00cdM SN\u00cd\u017dEN\u00c9M TLAKU</span>"}, {"end": 4.0999999999999996, "start": 0.10000000000000001, "myid": 6, "type": "sub", "id": "subtitle1446218283667", "desc": "<span style='color:yellow'>V TOMTO P\u0158\u00cdPAD\u011a SE HODNOTA TLAKU UST\u00c1LILA NA 33 TORR - VIZ MANOMETR</span>"}, {"end": 14.5, "start": 9.5, "myid": 7, "type": "sub", "id": "subtitle1446218383015", "desc": "<span style='color:yellow'>DESTILOVANOU L\u00c1TKOU JE ZDE DIETHYL-ADIP\u00c1T, B.V. 251 \u00b0C P\u0158I 760 TORR, PODLE NOMOGRAMU B.V. 150 \u00b0C P\u0158I 33 TORR</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/301/Camera1_c"], "audio": ""}, "302": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/302/Camera1_c", "metadata": [{"end": 4.0999999999999996, "start": 0.10000000000000001, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1446218775090", "desc": "<span style='color:yellow'>TEPLOTA OLEJOV\u00c9 L\u00c1ZN\u011a JE NASTAVENA NA 180 \u00b0C, CCA O 30 \u00b0C V\u00cdCE NE\u017d JE O\u010cEK\u00c1VAN\u00c1 TEPLOTA VARU (150 \u00b0C)</span>"}, {"end": 7.2999999999999998, "start": 4.2999999999999998, "myid": 6, "type": "sub", "id": "subtitle1446219387478", "desc": "<span style='color:yellow'>P\u0158I TEPLOT\u011a L\u00c1ZN\u011a BL\u00cd\u017d\u00cdC\u00cd SE BODU VARU DOCH\u00c1Z\u00cd K VIDITELN\u00c9 KONDENZACI PAR NA ST\u011aN\u00c1CH BA\u0147KY</span>"}, {"end": 11.459, "start": 7.5, "myid": 7, "type": "sub", "id": "subtitle1446219404966", "desc": "<span style='color:yellow'>JEDNU Z J\u00cdMAC\u00cdCH BAN\u011aK SKLOP\u00cdME, ABY DO N\u00cd MOHLA B\u00ddT J\u00cdM\u00c1NA P\u0158EDN\u00cd FRAKCE DESTIL\u00c1TU</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/302/Camera0_c"], "audio": ""}, "305": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/305/Camera1_c", "metadata": [{"end": 5.5, "start": 0.5, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1446220329505", "desc": "<span style='color:yellow'>ROZTOK V\u0158E A P\u00c1RY POMALU STOUPAJ\u00cd DO VRCHOLU CHLADI\u010cE</span>"}, {"end": 8.5, "start": 5.5, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1446220469166", "desc": "<span style='color:yellow'>ROZTOK V\u0158E A P\u00c1RY POMALU STOUPAJ\u00cd DO VRCHOLU CHLADI\u010cE</span>"}, {"end": 14.5, "start": 9.5, "myid": 5, "type": "sub", "id": "subtitle1446220505621", "desc": "<span style='color:yellow'>PO KONTAKTU PAR S TEPLOM\u011aREM POZORUJEME VZR\u016eST TEPLOTY (VIZ DETAIL TEPLOM\u011aRU)</span>"}, {"end": 17.5, "start": 14.5, "myid": 6, "type": "sub", "id": "subtitle1446220514773", "desc": "<span style='color:yellow'>PO KONTAKTU PAR S TEPLOM\u011aREM POZORUJEME VZR\u016eST TEPLOTY (VIZ DETAIL TEPLOM\u011aRU)</span>"}, {"start": 23, "myid": 7, "end": 32.709000000000003, "id": "cue1446220556851", "type": "cut"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/305/Camera0_c"], "audio": ""}, "308": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/308/Camera1_c", "metadata": [{"end": 5.5, "start": 0.5, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1446221025967", "desc": "<span style='color:yellow'>P\u0158EDN\u00cd FRAKCE = DESTIL\u00c1T NAJ\u00cdMAN\u00dd P\u0158ED UST\u00c1LEN\u00cdM TEPLOTY KOLEM O\u010cEK\u00c1VAN\u00c9HO BODU VARU</span>"}, {"end": 7.5, "start": 5.5, "myid": 6, "type": "sub", "id": "subtitle1446221060157", "desc": "<span style='color:yellow'>P\u0158EDN\u00cd FRAKCE = DESTIL\u00c1T NAJ\u00cdMAN\u00dd P\u0158ED UST\u00c1LEN\u00cdM TEPLOTY KOLEM O\u010cEK\u00c1VAN\u00c9HO BODU VARU</span>"}, {"end": 13, "start": 8, "myid": 9, "type": "sub", "id": "subtitle1446221256866", "desc": "<span style='color:yellow'>O\u010cEK\u00c1VAN\u00dd BOD VARU JE ZDE 150 \u00b0C, NA TEPLOM\u011aRU JE CCA 140 \u00b0C A TEPLOTA POMALU STOUP\u00c1 (VIZ DETAIL)</span>"}, {"end": 19, "start": 14, "myid": 10, "type": "sub", "id": "subtitle1446221327866", "desc": "<span style='color:yellow'>P\u0158EDN\u00cd FRAKCE M\u016e\u017dE OBSAHOVAT KROM\u011a NE\u010cISTOT I \u017d\u00c1DAN\u00dd PRODUKT</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/308/Camera0_c"], "audio": ""}, "313": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/313/Camera1_c", "metadata": [{"end": 5.0999999999999996, "start": 0.10000000000000001, "myid": 5, "type": "sub", "id": "subtitle1446221762990", "desc": "<span style='color:yellow'>TEPLOTA PAR SE UST\u00c1LILA NA 155 \u00b0C, O\u010cEK\u00c1VAN\u00c1 TEPLOTA PODLE NOMOGRAMU JE 150 \u00b0C - TAKOV\u00c1 ODCHYLKA JE B\u011a\u017dN\u00c1</span>"}, {"end": 10.300000000000001, "start": 5.2999999999999998, "myid": 6, "type": "sub", "id": "subtitle1446221892438", "desc": "<span style='color:yellow'>NYN\u00cd BUDEME J\u00cdMAT HLAVN\u00cd FRAKCI - SKLOP\u00cdME DOL\u016e DRUHOU BA\u0147KU, OPATRN\u011a, ABY DO N\u00cd NEP\u0158ETEKLA P\u0158EDN\u00cd FRAKCE !!!</span>"}, {"end": 11.542, "start": 10.300000000000001, "myid": 7, "type": "sub", "id": "subtitle1446221918952", "desc": "<span style='color:yellow'>NYN\u00cd BUDEME J\u00cdMAT HLAVN\u00cd FRAKCI - SKLOP\u00cdME DOL\u016e DRUHOU BA\u0147KU, OPATRN\u011a, ABY DO N\u00cd NEP\u0158ETEKLA P\u0158EDN\u00cd FRAKCE !!!</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/313/Camera0_c"], "audio": ""}, "314": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/314/Camera1_c", "metadata": [{"end": 9.0999999999999996, "start": 5.0999999999999996, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1446222381321", "desc": "<span style='color:yellow'>POKRA\u010cUJEME V J\u00cdM\u00c1N\u00cd HLAVN\u00cd FRAKCE, TEPLOTA SE V PR\u016eB\u011aHU DESTILACE M\u016e\u017dE M\u00cdRN\u011a M\u011aNIT (ZDE ZE 155 \u00b0C NA 157 \u00b0C)</span>"}, {"end": 5.0999999999999996, "start": 0.10000000000000001, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1446222389815", "desc": "<span style='color:yellow'>POKRA\u010cUJEME V J\u00cdM\u00c1N\u00cd HLAVN\u00cd FRAKCE, TEPLOTA SE V PR\u016eB\u011aHU DESTILACE M\u016e\u017dE M\u00cdRN\u011a M\u011aNIT (ZDE ZE 155 \u00b0C NA 157 \u00b0C)</span>"}, {"end": 15, "start": 10, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1446222590266", "desc": "<span style='color:yellow'>PRO HLAVN\u00cd I P\u0158EDN\u00cd FRAKCI ZAZNAMEN\u00c1ME ROZMEZ\u00cd TEPLOT VARU A TLAKU (ZDE NAP\u0158. PRO HL. FRAKCI 155-157 \u00b0C, 38-39 TORR)</span>"}, {"end": 17.084, "start": 15, "myid": 5, "type": "sub", "id": "subtitle1446222596439", "desc": "<span style='color:yellow'>PRO HLAVN\u00cd I P\u0158EDN\u00cd FRAKCI ZAZNAMEN\u00c1ME ROZMEZ\u00cd TEPLOT VARU A TLAKU (ZDE NAP\u0158. PRO HL. FRAKCI 155-157 \u00b0C, 38-39 TORR)</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/314/Camera0_c"], "audio": ""}, "315": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/315/Camera1_c", "metadata": [{"end": 6, "start": 1, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1446222774527", "desc": "<span style='color:yellow'>V\u011aT\u0160INA L\u00c1TKY JE ODDESTILOV\u00c1NA, PAR V CHLADI\u010cI UB\u00ddV\u00c1 A JEJICH TEPLOTA ZA\u010c\u00cdN\u00c1 KLESAT (VIZ DETAIL TEPLOM\u011aRU)</span>"}, {"end": 10, "start": 6, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1446222785025", "desc": "<span style='color:yellow'>V\u011aT\u0160INA L\u00c1TKY JE ODDESTILOV\u00c1NA, PAR V CHLADI\u010cI UB\u00ddV\u00c1 A JEJICH TEPLOTA ZA\u010c\u00cdN\u00c1 KLESAT (VIZ DETAIL TEPLOM\u011aRU)</span>"}, {"end": 16, "start": 11, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1446222814285", "desc": "<span style='color:yellow'>DO J\u00cdMAC\u00cd BA\u0147KY P\u0158EST\u00c1V\u00c1 KAPAT DESTIL\u00c1T</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/315/Camera0_c"], "audio": ""}, "316": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/316/Camera1_c", "metadata": [{"end": 6, "start": 1, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1446223016419", "desc": "<span style='color:yellow'>DESTILA\u010cN\u00cd ZBYTEK A DESTIL\u00c1T (P\u0158EDN\u00cd A HLAVN\u00cd FRAKCE)</span>"}, {"end": 10, "start": 6, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1446223061917", "desc": "<span style='color:yellow'>DESTILA\u010cN\u00cd ZBYTEK A DESTIL\u00c1T (P\u0158EDN\u00cd A HLAVN\u00cd FRAKCE)</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/316/Camera0_c"], "audio": ""}, "317": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/317/Camera0_c", "metadata": [{"end": 6.5, "start": 1.5, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1446223385619", "desc": "<span style='color:yellow'>VYPNUT\u00cd OH\u0158EVU A ODSTAVEN\u00cd OLEJOV\u00c9 L\u00c1ZN\u011a</span>"}, {"end": 11.5, "start": 8.5, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1446223457089", "desc": "<span style='color:yellow'>ZASTAVEN\u00cd P\u0158\u00cdVODU VODY</span>"}, {"end": 17.5, "start": 12.5, "myid": 6, "type": "sub", "id": "subtitle1446223629945", "desc": "<span style='color:yellow'>ZAVZDU\u0160N\u011aN\u00cd APARATURY (TROJCESTN\u00dd KOHOUT JE ZCELA OTEV\u0158EN DO ATMOSF\u00c9RY)</span>"}, {"end": 21.5, "start": 17.5, "myid": 7, "type": "sub", "id": "subtitle1446223665879", "desc": "<span style='color:yellow'>ZAVZDU\u0160N\u011aN\u00cd APARATURY (TROJCESTN\u00dd KOHOUT JE ZCELA OTEV\u0158EN DO ATMOSF\u00c9RY)</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/317/Camera1_c"], "audio": ""}, "318": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/318/Camera0_c", "metadata": [{"end": 5.5, "start": 0.5, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1446223908082", "desc": "<span style='color:yellow'>PO VYPNUT\u00cd PUMPY OPATRN\u011a ODPOJ\u00cdME BA\u0147KU S HLAVN\u00cd FRAKC\u00cd</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/318/Camera1_c"], "audio": ""}}}