1. Stavba základu aparatury
2. Magnetická míchačka s olejovou lázní
3. Y-kus a zpětný chladič
4. Přikapávací nálevka
5. Plnění chlorkalciového uzávěru
6. Umístění chlorkalciového uzávěru
7. Voda do chladiče, míchání a zahřívání baňky
8. Magnetické míchání, puštění vody do chladiče
9. Přídavek reaktantu
10. Dokapání rektantu
11. Zahřívání reakční směsi
12. Zhřívání rozpouštědla k varu pod zpětným chladičem
13. Ukončení reakce a odstavení lázně
{"playlist": [239, 238, 245, 240, 241, 246, 242, 243, 244, 247, 250, 253, 252], "data": {"238": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/238/Camera0_c", "metadata": [{"end": 12.5, "start": 9.5, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1444983292380", "desc": "<span style='color:yellow'>ZVED\u00c1\u010cEK</span>"}, {"end": 25.5, "start": 22.5, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1444983347637", "desc": "<span style='color:yellow'>MAGNETICK\u00c1 M\u00cdCHA\u010cKA S OH\u0158EVEM</span>"}, {"end": 36.5, "start": 33.5, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1444983554599", "desc": "<span style='color:yellow'>OLEJOV\u00c1 L\u00c1ZE\u0147</span>"}, {"end": 54, "start": 49, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1444983618562", "desc": "<span style='color:yellow'>DNO BA\u0147KY U HORN\u00cdHO OKRAJE N\u00c1DOBY L\u00c1ZN\u011a</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/238/Camera1_c"], "audio": ""}, "239": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/239/Camera0_c", "metadata": [{"end": 4, "start": 1, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1444982765187", "desc": "<span style='color:yellow'>DR\u017d\u00c1K</span>"}, {"end": 8, "start": 5, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1444982815949", "desc": "<span style='color:yellow'>DR\u017d\u00c1K \u0160ROUBEM NAHORU</span>"}, {"end": 16, "start": 13, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1444982846821", "desc": "<span style='color:yellow'>KLEMA NZ 29</span>"}, {"end": 29.5, "start": 26.5, "myid": 6, "type": "sub", "id": "subtitle1444983131282", "desc": "<span style='color:yellow'>MAGNETICK\u00c9 M\u00cdCHADLO + KULAT\u00c1 BA\u0147KA NZ 29</span>"}, {"end": 33.5, "start": 30.5, "myid": 7, "type": "sub", "id": "subtitle1444983188966", "desc": "<span style='color:yellow'>M\u00cdCHADLO DO BA\u0147KY PO ST\u011aN\u011a</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/239/Camera1_c"], "audio": ""}, "240": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/240/Camera0_c", "metadata": [{"end": 5, "start": 1, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1444984547036", "desc": "<span style='color:yellow'>P\u0158IKAP\u00c1VAC\u00cd N\u00c1LEVKA S OBTOKEM (BO\u010cN\u00cd TRUBICE)</span>"}, {"end": 10, "start": 6, "myid": 5, "type": "sub", "id": "subtitle1444984979669", "desc": "<span style='color:yellow'>P\u0158IKAP\u00c1VAC\u00cd N\u00c1LEVKU UM\u00cdST\u00cdME NA HLAVN\u00cd RAMENO Y-KUSU</span>"}, {"end": 13.5, "start": 10.5, "myid": 6, "type": "sub", "id": "subtitle1444984996266", "desc": "<span style='color:yellow'>KOHOUT N\u00c1LEVKY VN\u011a APARATURY</span>"}, {"end": 17.5, "start": 14.5, "myid": 7, "type": "sub", "id": "subtitle1444985038631", "desc": "<span style='color:yellow'>Z\u00c1TKA NZ 29 S OSMIHRANNOU HLAVOU</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/240/Camera1_c"], "audio": ""}, "241": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/241/Camera0_c", "metadata": [{"end": 5, "start": 1, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1444985127461", "desc": "<span style='color:yellow'>CHLORKALCIOV\u00dd UZ\u00c1V\u011aR A SMOTEK VATY</span>"}, {"end": 14.5, "start": 10.5, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1444985241778", "desc": "<span style='color:yellow'>VATU VOLN\u011a UM\u00cdST\u00cdME DO UZ\u00c1V\u011aRU</span>"}, {"end": 22.5, "start": 19.5, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1444985353655", "desc": "<span style='color:yellow'>MAL\u00c1 N\u00c1SYPKA</span>"}, {"end": 30, "start": 26, "myid": 5, "type": "sub", "id": "subtitle1444985438248", "desc": "<span style='color:yellow'>BEZVOD\u00dd CHLORID V\u00c1PENAT\u00dd - GRANULOVAN\u00dd, NE PR\u00c1\u0160KOV\u00dd!</span>"}, {"end": 46.5, "start": 41.5, "myid": 8, "type": "sub", "id": "subtitle1444985607408", "desc": "<span style='color:yellow'>GRANULOVAN\u00ddM CHLORIDEM V\u00c1PENAT\u00ddM NAPLN\u00cdME UZ\u00c1V\u011aR</span>"}, {"start": 52.290801999999999, "myid": 9, "end": 64.167000000000002, "id": "cue1444985697206", "type": "cut"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/241/Camera1_c"], "audio": ""}, "242": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/242/Camera0_c", "metadata": [{"end": 6, "start": 1, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1444992426820", "desc": "<span style='color:yellow'>JEDNU Z HADIC NASAD\u00cdME NA OLIVKU VODOVODN\u00cdHO KOHOUTKU</span>"}, {"end": 15, "start": 10, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1444992476741", "desc": "<span style='color:yellow'>DRUHOU HADICI UM\u00cdST\u00cdME DO V\u00ddLEVKY</span>"}, {"end": 32.5, "start": 28.5, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1444992689597", "desc": "<span style='color:yellow'>P\u0158\u00cdVODN\u00cd KABEL MAGNETICK\u00c9 M\u00cdCHA\u010cKY</span>"}, {"end": 28, "start": 24, "myid": 6, "type": "sub", "id": "subtitle1444992762645", "desc": "<span style='color:yellow'>PONO\u0158EN\u00c1 BA\u0147KA SE NEDOT\u00ddK\u00c1 DNA L\u00c1ZN\u011a</span>"}, {"end": 49.5, "start": 46.5, "myid": 7, "type": "sub", "id": "subtitle1444992852216", "desc": "<span style='color:yellow'>DR\u017d\u00c1K</span>"}, {"end": 60.5, "start": 57.5, "myid": 8, "type": "sub", "id": "subtitle1444992926916", "desc": "<span style='color:yellow'>\u0160ROUB SM\u011a\u0158UJE NAHORU</span>"}, {"end": 64.5, "start": 61.5, "myid": 9, "type": "sub", "id": "subtitle1444993000557", "desc": "<span style='color:yellow'>KLEMA NZ 14</span>"}, {"end": 75, "start": 70, "myid": 10, "type": "sub", "id": "subtitle1444993121651", "desc": "<span style='color:yellow'>BEZZ\u00c1BRUSOV\u00dd TEPLOM\u011aR VHODN\u00c9HO ROZSAHU</span>"}, {"end": 85, "start": 80, "myid": 11, "type": "sub", "id": "subtitle1444993175160", "desc": "<span style='color:yellow'>TEPLOM\u011aR PONO\u0158\u00cdME DO L\u00c1ZN\u011a (NEDOT\u00ddK\u00c1 SE ANI ST\u011aNY L\u00c1ZN\u011a ANI BA\u0147KY)</span>"}, {"end": 69, "start": 65, "myid": 13, "type": "sub", "id": "subtitle1444998467926", "desc": "<span style='color:yellow'>\u0160ROUB KLEMY SM\u011a\u0158UJE VN\u011a APARATURY</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/242/Camera1_c"], "audio": ""}, "243": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/243/Camera0_c", "metadata": [{"end": 7.5, "start": 2.5, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1444993374319", "desc": "<span style='color:yellow'>P\u0158I ZAH\u0158\u00cdV\u00c1N\u00cd K VARU JE POT\u0158EBA KAPALINU M\u00cdCHAT - ZABR\u00c1N\u00cd SE UTAJEN\u00c9MU VARU</span>"}, {"end": 12, "start": 8, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1444993449812", "desc": "<span style='color:yellow'>OPATRN\u00c9 PU\u0160T\u011aN\u00cd VODY DO CHLADI\u010cE</span>"}, {"end": 19.5, "start": 15.5, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1444993518977", "desc": "<span style='color:yellow'>VODA POZVOLNA PROUD\u00cd CHLADI\u010cEM</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/243/Camera1_c"], "audio": ""}, "244": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/244/Camera0_c", "metadata": [{"end": 5.0999999999999996, "start": 0.10000000000000001, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1444998737747", "desc": "<span style='color:yellow'>P\u0158IKAP\u00c1VAC\u00cd N\u00c1LEVKA OBSAHUJE JEDEN Z REAKTANT\u016e, DRUH\u00dd REAKTANT JE V BA\u0147CE</span>"}, {"end": 10.300000000000001, "start": 5.2999999999999998, "myid": 5, "type": "sub", "id": "subtitle1444998787553", "desc": "<span style='color:yellow'>KOHOUTEM REGULUJEME RYCHLOST P\u0158ID\u00c1V\u00c1N\u00cd REAKTANTU</span>"}, {"start": 20, "myid": 6, "end": 29.417000000000002, "id": "cue1444998849903", "type": "cut"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/244/Camera1_c"], "audio": ""}, "245": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/245/Camera0_c", "metadata": [{"end": 3.5, "start": 0.5, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1444983705982", "desc": "<span style='color:yellow'>Y-KUS</span>"}, {"end": 13, "start": 10, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1444983782291", "desc": "<span style='color:yellow'>DIMROTH\u016eV (ZP\u011aTN\u00dd) CHLADI\u010c</span>"}, {"end": 19, "start": 14, "myid": 5, "type": "sub", "id": "subtitle1444983819990", "desc": "<span style='color:yellow'>NASAZEN\u00cd HADIC NA OLIVKY CHLADI\u010cE</span>"}, {"end": 31, "start": 26, "myid": 6, "type": "sub", "id": "subtitle1444983863088", "desc": "<span style='color:yellow'>CHLADI\u010c UM\u00cdST\u00cdME NA BO\u010cN\u00cd RAMENO Y-KUSU</span>"}, {"end": 49.5, "start": 46.5, "myid": 7, "type": "sub", "id": "subtitle1444983923034", "desc": "<span style='color:yellow'>KLEMA NZ 29</span>"}, {"end": 56, "start": 51, "myid": 8, "type": "sub", "id": "subtitle1444984005673", "desc": "<span style='color:yellow'>\u0160ROUB KLEMY VN\u011a APARATURY</span>"}, {"end": 78.5, "start": 74.5, "myid": 12, "type": "sub", "id": "subtitle1444984280787", "desc": "<span style='color:yellow'>\u0160ROUB HORN\u00cd KLEMY M\u00cdRN\u011a DOT\u00c1HNEME</span>"}, {"end": 68.5, "start": 63.5, "myid": 13, "type": "sub", "id": "subtitle1444984381850", "desc": "<span style='color:yellow'>POHYBEM HORN\u00cd KLEMY SROVN\u00c1ME CELOU APARATURU DO KOLM\u00c9 POLOHY (Z P\u0158EDN\u00cdHO I BO\u010cN\u00cdHO POHLEDU)</span>"}, {"end": 73.5, "start": 68.5, "myid": 14, "type": "sub", "id": "subtitle1444984386103", "desc": "<span style='color:yellow'>POHYBEM HORN\u00cd KLEMY SROVN\u00c1ME CELOU APARATURU DO KOLM\u00c9 POLOHY (Z P\u0158EDN\u00cdHO I BO\u010cN\u00cdHO POHLEDU)</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/245/Camera1_c"], "audio": ""}, "246": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/246/Camera0_c", "metadata": [{"end": 3.1000000000000001, "start": 0.10000000000000001, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1444985833362", "desc": "<span style='color:yellow'>CHLORKALCIOV\u00dd UZ\u00c1V\u011aR JE NAPLN\u011aN DO CCA 2/3</span>"}, {"end": 9.5, "start": 4.5, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1444991622880", "desc": "<span style='color:yellow'>DAL\u0160\u00cdM SMOTKEM VATY ZAJIST\u00cdME N\u00c1PL\u0147 UZ\u00c1V\u011aRU. UZ\u00c1V\u011aR MUS\u00cd B\u00ddT PRODY\u0160N\u00dd, NESM\u00cd FUNGOVAT JAKO Z\u00c1TKA!!!</span>"}, {"end": 12.5, "start": 9.5, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1444991665455", "desc": "<span style='color:yellow'>DAL\u0160\u00cdM SMOTKEM VATY ZAJIST\u00cdME N\u00c1PL\u0147 UZ\u00c1V\u011aRU. UZ\u00c1V\u011aR MUS\u00cd B\u00ddT PRODY\u0160N\u00dd, NESM\u00cd FUNGOVAT JAKO Z\u00c1TKA!!!</span>"}, {"end": 25, "start": 20, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1444991728347", "desc": "<span style='color:yellow'>VIZ DETAIL HORN\u00cd \u010c\u00c1STI CHLADI\u010cE</span>"}, {"end": 27, "start": 25, "myid": 5, "type": "sub", "id": "subtitle1444991740683", "desc": "<span style='color:yellow'>VIZ DETAIL HORN\u00cd \u010c\u00c1STI CHLADI\u010cE</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/246/Camera1_c"], "audio": ""}, "247": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/247/Camera0_c", "metadata": [{"end": 6, "start": 1, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1444998627105", "desc": "<span style='color:yellow'>V\u0160ECHEN REAKTANT JE JI\u017d P\u0158ID\u00c1N</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/247/Camera1_c"], "audio": ""}, "250": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/250/Camera1_c", "metadata": [{"end": 5.0999999999999996, "start": 0.10000000000000001, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1444998296143", "desc": "<span style='color:yellow'>PRO REFLUX JE POT\u0158EBA OH\u0158\u00c1T L\u00c1ZE\u0147 NA TEPLOTU O 30 - 40 \u00b0C VY\u0160\u0160\u00cd NE\u017d JE BOD VARU ROZPOU\u0160T\u011aDLA</span>"}, {"end": 7.5, "start": 5.0999999999999996, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1444998302504", "desc": "<span style='color:yellow'>PRO REFLUX JE POT\u0158EBA OH\u0158\u00c1T L\u00c1ZE\u0147 NA TEPLOTU O 30 - 40 \u00b0C VY\u0160\u0160\u00cd NE\u017d JE BOD VARU ROZPOU\u0160T\u011aDLA</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/250/Camera0_c"], "audio": ""}, "252": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/252/Camera0_c", "metadata": [{"end": 3, "start": 1, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1444994624285", "desc": "<span style='color:yellow'>REAKCE JE DOKON\u010cENA</span>"}, {"end": 9.5, "start": 5.5, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1444994709056", "desc": "<span style='color:yellow'>ODSTAVEN\u00cd L\u00c1ZN\u011a</span>"}, {"end": 5.0999999999999996, "start": 3.1000000000000001, "myid": 8, "type": "sub", "id": "subtitle1444994917770", "desc": "<span style='color:yellow'>VYPNUT\u00cd ZAH\u0158\u00cdV\u00c1N\u00cd</span>"}, {"end": 22.5, "start": 18.5, "myid": 9, "type": "sub", "id": "subtitle1444994950759", "desc": "<span style='color:yellow'>VYPNUT\u00cd P\u0158\u00cdVODU VODY</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/252/Camera1_c"], "audio": ""}, "253": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/253/Camera0_c", "metadata": [{"end": 5.0999999999999996, "start": 0.10000000000000001, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1444997032027", "desc": "<span style='color:yellow'>ROZPOU\u0160T\u011aDLO REFLUXUJE - JEHO P\u00c1RY KONDENZUJ\u00cd V CHLADI\u010cI A KAPALINA SE VRAC\u00cd ZP\u011aT DO BA\u0147KY</span>"}, {"end": 9.375, "start": 5.0999999999999996, "myid": 5, "type": "sub", "id": "subtitle1444997042340", "desc": "<span style='color:yellow'>ROZPOU\u0160T\u011aDLO REFLUXUJE - JEHO P\u00c1RY KONDENZUJ\u00cd V CHLADI\u010cI A KAPALINA SE VRAC\u00cd ZP\u011aT DO BA\u0147KY</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/253/Camera1_c"], "audio": ""}}}