1. Příklady sušidel
2. Přídavek sušidla do roztoku
3. Chování sušidla po prvním přídavku
4. Další přídavek sušidla - 1
5. Další přídavek sušidla - 2
6. Příprava k odfiltrování sušidla
7. Filtrace - začátek
8. Filtrace - konec
{"playlist": [224, 223, 225, 226, 227, 228, 233, 229], "data": {"224": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/224/Camera0_c", "metadata": [{"end": 6, "start": 1, "myid": 6, "type": "sub", "id": "subtitle1444912381252", "desc": "<span style='color:yellow'>P\u0158\u00cdKLADY SU\u0160IDEL - BEZVOD\u00dd CHLORID V\u00c1PENAT\u00dd</span>"}, {"end": 17.5, "start": 13.5, "myid": 8, "type": "sub", "id": "subtitle1444912408538", "desc": "<span style='color:yellow'>P\u0158\u00cdKLADY SU\u0160IDEL - BEZVOD\u00dd S\u00cdRAN HO\u0158E\u010cNAT\u00dd</span>"}, {"end": 11, "start": 7, "myid": 9, "type": "sub", "id": "subtitle1444912495152", "desc": "<span style='color:yellow'>P\u0158\u00cdKLADY SU\u0160IDEL - BEZVOD\u00dd S\u00cdRAN SODN\u00dd</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/224/Camera1_c"], "audio": ""}, "225": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/225/Camera1_c", "metadata": [{"end": 20.5, "start": 15.5, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1444909151844", "desc": "<span style='color:yellow'>PRVN\u00cd D\u00c1VKA SU\u0160IDLA NAV\u00c1ZALA VODU, KTER\u00c1 ULP\u011aLA NA ST\u011aN\u00c1CH BA\u0147KY.</span>"}, {"end": 15.5, "start": 10.5, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1444909190442", "desc": "<span style='color:yellow'>SUSPENZI SU\u0160IDLA PROM\u00cdCH\u00c1ME</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/225/Camera0_c"], "audio": ""}, "226": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/226/Camera1_c", "metadata": [{"end": 9, "start": 5, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1444909723291", "desc": "<span style='color:yellow'>DAL\u0160\u00cd P\u0158\u00cdDAVEK SU\u0160IDLA</span>"}, {"end": 38.5, "start": 33.5, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1444909874203", "desc": "<span style='color:yellow'>OBSAH BA\u0147KY DOB\u0158E PROM\u00cdCH\u00c1ME, SPL\u00c1CHNEME TAK P\u0158\u00cdPADNOU VODU NA ST\u011aN\u00c1CH NAD ROZTOKEM</span>"}, {"end": 43.5, "start": 38.5, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1444909902683", "desc": "<span style='color:yellow'>OBSAH BA\u0147KY DOB\u0158E PROM\u00cdCH\u00c1ME, SPL\u00c1CHNEME TAK P\u0158\u00cdPADNOU VODU NA ST\u011aN\u00c1CH NAD ROZTOKEM</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/226/Camera0_c"], "audio": ""}, "227": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/227/Camera1_c", "metadata": [{"end": 43.700000000000003, "start": 39.700000000000003, "myid": 9, "type": "sub", "id": "subtitle1444585008240", "desc": "<span style='color:yellow'>PLASTOV\u00c1 Z\u00c1TKA NZ 29</span>"}, {"end": 12.6, "start": 8.5999999999999996, "myid": 11, "type": "sub", "id": "subtitle1444910153946", "desc": "<span style='color:yellow'>DAL\u0160\u00cd P\u0158\u00cdDAVEK SU\u0160IDLA</span>"}, {"end": 28.800000000000001, "start": 25.800000000000001, "myid": 15, "type": "sub", "id": "subtitle1444910509551", "desc": "<span style='color:yellow'>PROM\u00cdCH\u00c1N\u00cd SUSPENZE</span>"}, {"end": 35.5, "start": 30.5, "myid": 17, "type": "sub", "id": "subtitle1444910546636", "desc": "<span style='color:yellow'>V\u011aT\u0160IINA SU\u0160IDLA SE JI\u017d VOLN\u011a POHYBUJE V ROZTOKU</span>"}, {"end": 38.5, "start": 35.5, "myid": 18, "type": "sub", "id": "subtitle1444910566638", "desc": "<span style='color:yellow'>V\u011aT\u0160IINA SU\u0160IDLA SE JI\u017d VOLN\u011a POHYBUJE V ROZTOKU</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/227/Camera0_c"], "audio": ""}, "228": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/228/Camera0_c", "metadata": [{"end": 4.5999999999999996, "start": 1.6000000000000001, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1444585520603", "desc": "<span style='color:yellow'>N\u00c1LEVKA + VATA</span>"}, {"end": 39.799999999999997, "start": 36.799999999999997, "myid": 7, "type": "sub", "id": "subtitle1444586183744", "desc": "<span style='color:yellow'>STOPKA N\u00c1LEVKY JE V BA\u0147CE</span>"}, {"end": 8.6999999999999993, "start": 4.7000000000000002, "myid": 9, "type": "sub", "id": "subtitle1444910947165", "desc": "<span style='color:yellow'>VATU PEVN\u011a UM\u00cdST\u00cdME DO STOPKY N\u00c1LEVKY</span>"}, {"end": 13.699999999999999, "start": 8.6999999999999993, "myid": 10, "type": "sub", "id": "subtitle1444910958043", "desc": "<span style='color:yellow'>VATU PEVN\u011a UM\u00cdST\u00cdME DO STOPKY N\u00c1LEVKY</span>"}, {"end": 15.699999999999999, "start": 13.699999999999999, "myid": 11, "type": "sub", "id": "subtitle1444910971248", "desc": "<span style='color:yellow'>VATU PEVN\u011a UM\u00cdST\u00cdME DO STOPKY N\u00c1LEVKY</span>"}, {"end": 32.700000000000003, "start": 27.699999999999999, "myid": 14, "type": "sub", "id": "subtitle1444911204944", "desc": "<span style='color:yellow'>POD N\u00c1LEVKU UM\u00cdST\u00cdME BA\u0147KU - SUCHOU !!!</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/228/Camera1_c"], "audio": ""}, "229": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/229/Camera1_c", "metadata": [{"end": 20, "start": 15, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1444911919596", "desc": "<span style='color:yellow'>NYN\u00cd JE MO\u017dN\u00c9 Z ROZTOKU ODSTRANIT ROZPOU\u0160T\u011aDLO - VIZ VIDEA O DESTILACI NEBO VAKUOV\u00c9M ODPA\u0158OV\u00c1N\u00cd !!!</span>"}, {"end": 24.875, "start": 20, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1444911926463", "desc": "<span style='color:yellow'>NYN\u00cd JE MO\u017dN\u00c9 Z ROZTOKU ODSTRANIT ROZPOU\u0160T\u011aDLO - VIZ VIDEA O DESTILACI NEBO VAKUOV\u00c9M ODPA\u0158OV\u00c1N\u00cd !!!</span>"}, {"end": 6.5, "start": 1.5, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1444911974325", "desc": "<span style='color:yellow'>SU\u0160IDLO BYLO Z ROZTOKU ODFILTROV\u00c1NO</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/229/Camera0_c"], "audio": ""}, "233": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/233/Camera1_c", "metadata": [{"start": 20, "type": "cut", "end": 43.084000000000003, "id": "cue1444586672189", "myid": 4}, {"end": 7, "start": 2, "myid": 5, "type": "sub", "id": "subtitle1444911374015", "desc": "<span style='color:yellow'>SU\u0160IDLO Z ROZTOKU ODFILTRUJEME</span>"}, {"end": 10, "start": 7, "myid": 6, "type": "sub", "id": "subtitle1444911381324", "desc": "<span style='color:yellow'>SU\u0160IDLO Z ROZTOKU ODFILTRUJEME</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/233/Camera0_c"], "audio": ""}, "223": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/223/Camera0_c", "metadata": [{"end": 15, "start": 11, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1444583359071", "desc": "<span style='color:yellow'>N\u00c1SYPKA</span>"}, {"end": 33, "start": 28, "myid": 5, "type": "sub", "id": "subtitle1444583434966", "desc": "<span style='color:yellow'>P\u0158ID\u00c1ME TROCHU SU\u0160IDLA</span>"}, {"end": 5.0999999999999996, "start": 0.10000000000000001, "myid": 6, "type": "sub", "id": "subtitle1444908652830", "desc": "<span style='color:yellow'>SPOJEN\u00c9 ORGANICK\u00c9 VRSTVY Z EXTRAKCE OBSAHUJ\u00cd ZBYTKOVOU VODU, KTEROU JE NUTN\u00c9 ODSTRANIT SU\u0160EN\u00cdM</span>"}, {"end": 8.0999999999999996, "start": 5.0999999999999996, "myid": 7, "type": "sub", "id": "subtitle1444908668323", "desc": "<span style='color:yellow'>SPOJEN\u00c9 ORGANICK\u00c9 VRSTVY Z EXTRAKCE OBSAHUJ\u00cd ZBYTKOVOU VODU, KTEROU JE NUTN\u00c9 ODSTRANIT SU\u0160EN\u00cdM</span>"}, {"end": 22.300000000000001, "start": 18.300000000000001, "myid": 8, "type": "sub", "id": "subtitle1444908727175", "desc": "<span style='color:yellow'>LABORATORN\u00cd L\u017dI\u010cKA</span>"}, {"end": 41, "start": 36, "myid": 9, "type": "sub", "id": "subtitle1444913249046", "desc": "<span style='color:yellow'>N\u00c1DOBU SE SU\u0160IDLEM NENECH\u00c1V\u00c1ME ZBYTE\u010cN\u011a OTEV\u0158ENOU, ABY SU\u0160IDLO NEP\u0158ICH\u00c1ZELO DO KONTAKTU SE VZDU\u0160NOU VLHKOST\u00cd</span>"}, {"end": 41, "start": 41, "myid": 10, "type": "sub", "id": "subtitle1444913261554", "desc": "<span style='color:yellow'>N\u00c1DOBU SE SU\u0160IDLEM NENECH\u00c1V\u00c1ME ZBYTE\u010cN\u011a OTEV\u0158ENOU, ABY SU\u0160IDLO NEP\u0158ICH\u00c1ZELO DO KONTAKTU SE VZDU\u0160NOU VLHKOST\u00cd</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/223/Camera1_c"], "audio": ""}}}