1. Naplnění dělící nálevky
2. Vytřepání
3. Rozdělení vrstev
4. Ověření typu spodní vrstvy
5. Ověření typu horní vrstvy
6. Uschování horní vrstvy a další extrakce spodní vrstvy
7. Tři extrakty - porovnání
{"playlist": [235, 230, 231, 236, 232, 234, 237], "data": {"230": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/230/Camera1_c", "metadata": [{"end": 7.5, "start": 3.5, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1444808897768", "desc": "<span style='color:yellow'>Z\u00c1BRUSOV\u00c1 Z\u00c1TKA VHODN\u00c9HO ROZM\u011aRU (ZDE NZ 19)</span>"}, {"end": 15, "start": 10, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1444808938819", "desc": "<span style='color:yellow'>RUKOU JIST\u00cdME Z\u00c1TKU, UVOLN\u011aN\u00cd P\u0158ETLAKU</span>"}, {"end": 21, "start": 17, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1444809011413", "desc": "<span style='color:yellow'>OBSAH SE PROT\u0158EPE</span>"}, {"end": 25.5, "start": 21.5, "myid": 5, "type": "sub", "id": "subtitle1444809037074", "desc": "<span style='color:yellow'>OP\u011aTOVN\u00c9 UVOLN\u011aN\u00cd P\u0158ETLAKU</span>"}, {"end": 51.5, "start": 47.5, "myid": 6, "type": "sub", "id": "subtitle1444809087305", "desc": "<span style='color:yellow'>ODSTRAN\u011aN\u00cd Z\u00c1TKY</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/230/Camera0_c"], "audio": ""}, "231": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/231/Camera1_c", "metadata": [{"end": 9.5, "start": 4.5, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1444809255490", "desc": "<span style='color:yellow'>DO\u0160LO K ODD\u011aLEN\u00cd VRSTEV</span>"}, {"end": 22, "start": 17, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1444809355925", "desc": "<span style='color:yellow'>SPODN\u00cd VRSTVU VYPUST\u00cdME DO BA\u0147KY</span>"}, {"end": 16.5, "start": 12.5, "myid": 6, "type": "sub", "id": "subtitle1444809431554", "desc": "<span style='color:yellow'>STOPKA D\u011aL\u00cdC\u00cd N\u00c1LEVKY JE UVNIT\u0158 BA\u0147KY</span>"}, {"end": 25, "start": 22, "myid": 7, "type": "sub", "id": "subtitle1444809496748", "desc": "<span style='color:yellow'>SPODN\u00cd VRSTVU VYPUST\u00cdME DO BA\u0147KY</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/231/Camera0_c"], "audio": ""}, "232": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/232/Camera1_c", "metadata": [{"end": 10.5, "start": 5.5, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1444810076498", "desc": "<span style='color:yellow'>PODLE P\u0158EDCHOZ\u00cdHO TESTU SPODN\u00cd VRSTVY LZE O\u010cEK\u00c1VAT, \u017dE HORN\u00cd VRSTVA SE S VODOU NEM\u00cdS\u00cd</span>"}, {"end": 21, "start": 18, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1444810111297", "desc": "<span style='color:yellow'>P\u0158\u00cdDAVEK VODY</span>"}, {"end": 28.5, "start": 25.5, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1444810141989", "desc": "<span style='color:yellow'>PROT\u0158EP\u00c1N\u00cd</span>"}, {"end": 36, "start": 31, "myid": 7, "type": "sub", "id": "subtitle1444810463811", "desc": "<span style='color:yellow'>HORN\u00cd VRSTVA SE S VODOU NEM\u00cdS\u00cd = ORGANICK\u00c1 VRSTVA (ETHEROV\u00c1)</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/232/Camera0_c"], "audio": ""}, "234": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/234/Camera1_c", "metadata": [{"end": 6, "start": 1, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1444810895780", "desc": "<span style='color:yellow'>HORN\u00cd VRSTVU P\u0158ELIJEME DO OZNA\u010cEN\u00c9 ERLENMEYEROVY BA\u0147KY</span>"}, {"end": 9, "start": 6, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1444810933428", "desc": "<span style='color:yellow'>HORN\u00cd VRSTVU P\u0158ELIJEME DO OZNA\u010cEN\u00c9 ERLENMEYEROVY BA\u0147KY</span>"}, {"end": 52.5, "start": 47.5, "myid": 6, "type": "sub", "id": "subtitle1444811511065", "desc": "<span style='color:yellow'>SPODN\u00cd (VODNOU) VRSTVU VR\u00c1T\u00cdME ZP\u011aT DO D\u011aL\u00cdC\u00cd N\u00c1LEVKY PRO DAL\u0160\u00cd EXTRAKCI ETHEREM</span>"}, {"end": 37.5, "start": 32.5, "myid": 7, "type": "sub", "id": "subtitle1444811530947", "desc": "<span style='color:yellow'>P\u0158ED P\u0158ELIT\u00cdM SPODN\u00cd (VODN\u00c9) VRSTVY ZP\u011aT DO D\u011aL\u00cdC\u00cd N\u00c1LEVKY ZAJIST\u00cdME V\u00ddPUS\u0164 PR\u00c1ZDNOU BA\u0147KOU</span>"}, {"end": 40.5, "start": 37.5, "myid": 8, "type": "sub", "id": "subtitle1444811553378", "desc": "<span style='color:yellow'>P\u0158ED P\u0158ELIT\u00cdM SPODN\u00cd (VODN\u00c9) VRSTVY ZP\u011aT DO D\u011aL\u00cdC\u00cd N\u00c1LEVKY ZAJIST\u00cdME V\u00ddPUS\u0164 PR\u00c1ZDNOU BA\u0147KOU</span>"}, {"end": 57.5, "start": 52.5, "myid": 9, "type": "sub", "id": "subtitle1444811617290", "desc": "<span style='color:yellow'>SPODN\u00cd (VODNOU) VRSTVU VR\u00c1T\u00cdME ZP\u011aT DO D\u011aL\u00cdC\u00cd N\u00c1LEVKY PRO DAL\u0160\u00cd EXTRAKCI ETHEREM</span>"}, {"end": 62.5, "start": 57.5, "myid": 10, "type": "sub", "id": "subtitle1444811665113", "desc": "<span style='color:yellow'>SPODN\u00cd (VODNOU) VRSTVU VR\u00c1T\u00cdME ZP\u011aT DO D\u011aL\u00cdC\u00cd N\u00c1LEVKY PRO DAL\u0160\u00cd EXTRAKCI ETHEREM</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/234/Camera0_c"], "audio": ""}, "235": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/235/Camera1_c", "metadata": [{"end": 4.5, "start": 1.5, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1444807888959", "desc": "<span style='color:yellow'>KOHOUT JE ZAV\u0158EN\u00dd</span>"}, {"end": 11.5, "start": 6.5, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1444807957598", "desc": "<span style='color:yellow'>P\u0158ES N\u00c1LEVKU NALIJEME ORGANICK\u00c9 ROZPOU\u0160T\u011aDLO (ETHER)</span>"}, {"end": 14.5, "start": 11.5, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1444807967247", "desc": "<span style='color:yellow'>P\u0158ES N\u00c1LEVKU NALIJEME ORGANICK\u00c9 ROZPOU\u0160T\u011aDLO (ETHER)</span>"}, {"end": 26, "start": 22, "myid": 6, "type": "sub", "id": "subtitle1444808448801", "desc": "<span style='color:yellow'>ORGANICK\u00c1 L\u00c1TKA VE VOD\u011a</span>"}, {"end": 49, "start": 45, "myid": 7, "type": "sub", "id": "subtitle1444808514690", "desc": "<span style='color:yellow'>Z\u00c1BRUSOV\u00c1 Z\u00c1TKA VHODN\u00c9HO ROZM\u011aRU (ZDE NZ 19)</span>"}, {"end": 55.5, "start": 50.5, "myid": 8, "type": "sub", "id": "subtitle1444808569288", "desc": "<span style='color:yellow'>VODN\u00c1 A ORGANICK\u00c1 VRSTVA SE NEM\u00cdS\u00cd</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/235/Camera0_c"], "audio": ""}, "236": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/236/Camera1_c", "metadata": [{"end": 10, "start": 5, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1444809771093", "desc": "<span style='color:yellow'>NA VZORKU SPODN\u00cd VRSTVY VE ZKUMAVCE OV\u011a\u0158\u00cdME, ZDA SE M\u00cdS\u00cd S VODOU</span>"}, {"end": 13, "start": 10, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1444809780534", "desc": "<span style='color:yellow'>NA VZORKU SPODN\u00cd VRSTVY VE ZKUMAVCE OV\u011a\u0158\u00cdME, ZDA SE M\u00cdS\u00cd S VODOU</span>"}, {"end": 22, "start": 19, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1444809817820", "desc": "<span style='color:yellow'>P\u0158\u00cdDAVEK VODY</span>"}, {"end": 30.5, "start": 27.5, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1444809857953", "desc": "<span style='color:yellow'>PROT\u0158EP\u00c1N\u00cd</span>"}, {"end": 36.5, "start": 32.5, "myid": 5, "type": "sub", "id": "subtitle1444809932911", "desc": "<span style='color:yellow'>SPODN\u00cd VRSTVA SE S VODOU M\u00cdS\u00cd = VODN\u00c1 VRSTVA</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/236/Camera0_c"], "audio": ""}, "237": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/237/Camera0_c", "metadata": [{"end": 5.5, "start": 0.5, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1444826186268", "desc": "<span style='color:yellow'>V\u011aT\u0160INA \u017d\u00c1DAN\u00c9 L\u00c1TKY BYLA VYEXTRAHOV\u00c1NA P\u0158I PRVN\u00cd EXTRAKCI</span>"}, {"end": 11, "start": 6, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1444826290385", "desc": "<span style='color:yellow'>ZBYTEK L\u00c1TKY BYL VYEXTRAHOV\u00c1N P\u0158I DAL\u0160\u00cdCH DVOU EXTRAKC\u00cdCH</span>"}, {"end": 13, "start": 11, "myid": 5, "type": "sub", "id": "subtitle1444826298952", "desc": "<span style='color:yellow'>ZBYTEK L\u00c1TKY BYL VYEXTRAHOV\u00c1N P\u0158I DAL\u0160\u00cdCH DVOU EXTRAKC\u00cdCH</span>"}, {"end": 19.5, "start": 14.5, "myid": 6, "type": "sub", "id": "subtitle1444826390942", "desc": "<span style='color:yellow'>EXTRAHOVAN\u00c1 L\u00c1TKA P\u0158E\u0160LA DO ORGANICK\u00c9HO ROZPOU\u0160T\u011aDLA (PRO SROVN\u00c1N\u00cd - VLEVO JE V\u00ddCHOZ\u00cd ROZTOK VE VOD\u011a)</span>"}, {"end": 22.5, "start": 19.5, "myid": 7, "type": "sub", "id": "subtitle1444826405915", "desc": "<span style='color:yellow'>EXTRAHOVAN\u00c1 L\u00c1TKA P\u0158E\u0160LA DO ORGANICK\u00c9HO ROZPOU\u0160T\u011aDLA (PRO SROVN\u00c1N\u00cd - VLEVO JE V\u00ddCHOZ\u00cd ROZTOK VE VOD\u011a)</span>"}, {"end": 27.417000000000002, "start": 22.699999999999999, "myid": 9, "type": "sub", "id": "subtitle1444826611842", "desc": "<span style='color:yellow'>V\u0160ECHNY T\u0158I EXTRAKTY NYN\u00cd SPOJ\u00cdME PRO DAL\u0160\u00cd POU\u017dIT\u00cd (SU\u0160EN\u00cd A ODSTRAN\u011aN\u00cd ETHERU DESTILAC\u00cd NEBO ODPA\u0158EN\u00cdM VE VAKUU)</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/237/Camera1_c"], "audio": ""}}}