1. Zapojení míchačky a přívod vody do chladiče
2. Kontrola toku chladící vody
3. Teploměr do olejové lázně a magnetické míchání
4. Stav v destilační baňce krátce před bodem varu
5. Počátek varu, stav na vrcholu chladiče
6. Vstup par do vrcholu chladiče, průběh teploty
7. Průběh teploty, přední a hlavní frakce
8. Pokračující destilace
9. Konec destilace
10. Odstavení olejové lázně a vypnutí přívodu vody
11. Destilační zbytek a destilát
{"playlist": [207, 208, 192, 193, 195, 199, 202, 203, 206, 209, 204], "data": {"192": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/192/Camera0_c", "metadata": [{"end": 5.0999999999999996, "start": 0.10000000000000001, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1444377481516", "desc": "<span style='color:yellow'>HLADINA OLEJE V L\u00c1ZNI NESM\u00cd SAHAT A\u017d K OKRAJI (OLEJ P\u0158I ZAH\u0158\u00cdV\u00c1N\u00cd ZV\u011aT\u0160\u00cd OBJEM)</span>"}, {"end": 9, "start": 6, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1444377620977", "desc": "<span style='color:yellow'>PONO\u0158EN\u00dd TEPLOM\u011aR SE NEDOT\u00ddK\u00c1 ST\u011aNY L\u00c1ZN\u011a</span>"}, {"end": 14, "start": 9, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1444377801124", "desc": "<span style='color:yellow'>P\u0158I ZAH\u0158\u00cdV\u00c1N\u00cd K VARU JE POT\u0158EBA KAPALINU M\u00cdCHAT - ZABR\u00c1N\u00cd SE UTAJEN\u00c9MU VARU</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/192/Camera1_c"], "audio": ""}, "193": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/193/Camera0_c", "metadata": [{"end": 5.0999999999999996, "start": 0.10000000000000001, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1444379103792", "desc": "<span style='color:yellow'>BOD VARU ETHANOLU JE 78 \u00b0C. PRO DESTILACI JE POT\u0158EBA OH\u0158\u00c1T L\u00c1ZE\u0147 NA TEPLOTU O 30 - 40 \u00b0C VY\u0160\u0160\u00cd (CCA 110 \u00b0C)</span>"}, {"end": 10.1, "start": 5.0999999999999996, "myid": 5, "type": "sub", "id": "subtitle1444379395591", "desc": "<span style='color:yellow'>BOD VARU ETHANOLU JE 78 \u00b0C. PRO DESTILACI JE POT\u0158EBA OH\u0158\u00c1T L\u00c1ZE\u0147 NA TEPLOTU O 30 - 40 \u00b0C VY\u0160\u0160\u00cd (CCA 110 \u00b0C)</span>"}, {"end": 16.5, "start": 11.5, "myid": 6, "type": "sub", "id": "subtitle1444379641759", "desc": "<span style='color:yellow'>P\u0158I TEPLOT\u011a L\u00c1ZN\u011a BL\u00cd\u017d\u00cdC\u00cd SE BODU VARU DOCH\u00c1Z\u00cd K VIDITELN\u00c9 KONDENZACI PAR ETHANOLU NA ST\u011aN\u00c1CH BA\u0147KY.</span>"}, {"end": 18.5, "start": 16.5, "myid": 7, "type": "sub", "id": "subtitle1444379658076", "desc": "<span style='color:yellow'>P\u0158I TEPLOT\u011a L\u00c1ZN\u011a BL\u00cd\u017d\u00cdC\u00cd SE BODU VARU DOCH\u00c1Z\u00cd K VIDITELN\u00c9 KONDENZACI PAR ETHANOLU NA ST\u011aN\u00c1CH BA\u0147KY.</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/193/Camera1_c"], "audio": ""}, "195": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/195/Camera0_c", "metadata": [{"end": 5.0999999999999996, "start": 0.10000000000000001, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1444384462564", "desc": "<span style='color:yellow'>V L\u00c1ZNI JE NYN\u00cd CCA 110 \u00b0C, ROZTOK V\u0158E A P\u00c1RY ETHANOLU POMALU STOUPAJ\u00cd DO CHLADI\u010cE</span>"}, {"end": 10.1, "start": 5.0999999999999996, "myid": 5, "type": "sub", "id": "subtitle1444384473845", "desc": "<span style='color:yellow'>V L\u00c1ZNI JE NYN\u00cd CCA 110 \u00b0C, ROZTOK V\u0158E A P\u00c1RY ETHANOLU POMALU STOUPAJ\u00cd DO CHLADI\u010cE</span>"}, {"end": 15.5, "start": 10.5, "myid": 6, "type": "sub", "id": "subtitle1444386508680", "desc": "<span style='color:yellow'>VIZ DETAIL VRCHOLU CHLADI\u010cE</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/195/Camera1_c"], "audio": ""}, "199": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/199/Camera1_c", "metadata": [{"end": 78.084000000000003, "speed": "2", "start": 0, "myid": 1, "type": "ff", "id": "cue1444380716632#cue1444380716633"}, {"end": 5.0999999999999996, "start": 0.10000000000000001, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1444381101722", "desc": "<span style='color:yellow'>P\u00c1RY VYSTOUPAJ\u00cd A\u017d K VRCHOLU CHLADI\u010cE</span>"}, {"end": 10.1, "start": 5.0999999999999996, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1444381111806", "desc": "<span style='color:yellow'>P\u00c1RY VYSTOUPAJ\u00cd A\u017d K VRCHOLU CHLADI\u010cE</span>"}, {"end": 24, "start": 19, "myid": 5, "type": "sub", "id": "subtitle1444381404881", "desc": "<span style='color:yellow'>PO KONTAKTU PAR S TEPLOM\u011aREM POZORUJEME VZR\u016eST TEPLOTY</span>"}, {"end": 29, "start": 24, "myid": 6, "type": "sub", "id": "subtitle1444381410915", "desc": "<span style='color:yellow'>PO KONTAKTU PAR S TEPLOM\u011aREM POZORUJEME VZR\u016eST TEPLOTY</span>"}, {"end": 34, "start": 29, "myid": 7, "type": "sub", "id": "subtitle1444381448010", "desc": "<span style='color:yellow'>PO KONTAKTU PAR S TEPLOM\u011aREM POZORUJEME VZR\u016eST TEPLOTY</span>"}, {"end": 43, "start": 38, "myid": 8, "type": "sub", "id": "subtitle1444381616029", "desc": "<span style='color:yellow'>P\u00c1RY ZA\u010c\u00cdNAJ\u00cd KONDENZOVAT VE VRCHOLU CHLADI\u010cE</span>"}, {"end": 48, "start": 43, "myid": 9, "type": "sub", "id": "subtitle1444381622232", "desc": "<span style='color:yellow'>P\u00c1RY ZA\u010c\u00cdNAJ\u00cd KONDENZOVAT VE VRCHOLU CHLADI\u010cE</span>"}, {"end": 53, "start": 48, "myid": 10, "type": "sub", "id": "subtitle1444381667005", "desc": "<span style='color:yellow'>P\u00c1RY ZA\u010c\u00cdNAJ\u00cd KONDENZOVAT VE VRCHOLU CHLADI\u010cE</span>"}, {"end": 73, "start": 68, "myid": 12, "type": "sub", "id": "subtitle1444382435308", "desc": "<span style='color:yellow'>KONDENZ\u00c1T VSTOUP\u00cd DO SESTUPN\u00c9 \u010c\u00c1STI CHLADI\u010cE D\u0158\u00cdVE NE\u017d TEPLOM\u011aR UK\u00c1\u017dE O\u010cEK\u00c1VANOU C\u00cdLOVOU TEPLOTU (ETHANOL 78 \u00b0C)</span>"}, {"end": 68, "start": 63, "myid": 13, "type": "sub", "id": "subtitle1444382440269", "desc": "<span style='color:yellow'>KONDENZ\u00c1T VSTOUP\u00cd DO SESTUPN\u00c9 \u010c\u00c1STI CHLADI\u010cE D\u0158\u00cdVE NE\u017d TEPLOM\u011aR UK\u00c1\u017dE O\u010cEK\u00c1VANOU C\u00cdLOVOU TEPLOTU (ETHANOL 78 \u00b0C)</span>"}, {"end": 78, "start": 73, "myid": 14, "type": "sub", "id": "subtitle1444382497904", "desc": "<span style='color:yellow'>KONDENZ\u00c1T VSTOUP\u00cd DO SESTUPN\u00c9 \u010c\u00c1STI CHLADI\u010cE D\u0158\u00cdVE NE\u017d TEPLOM\u011aR UK\u00c1\u017dE O\u010cEK\u00c1VANOU C\u00cdLOVOU TEPLOTU (ETHANOL 78 \u00b0C)</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/199/Camera0_c"], "audio": ""}, "202": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/202/Camera0_c", "metadata": [{"end": 5.0999999999999996, "start": 0.10000000000000001, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1444383604199", "desc": "<span style='color:yellow'>TEPLOTA SE P\u0158IBL\u00cd\u017dILA O\u010cEK\u00c1VAN\u00c9MU BODU VARU, DESTIL\u00c1T NAJ\u00cdMAN\u00dd DO T\u00c9TO CHV\u00cdLE SE NAZ\u00ddV\u00c1 \"P\u0158EDN\u00cd FRAKCE\"</span>"}, {"end": 10.1, "start": 5.0999999999999996, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1444383613711", "desc": "<span style='color:yellow'>TEPLOTA SE P\u0158IBL\u00cd\u017dILA O\u010cEK\u00c1VAN\u00c9MU BODU VARU, DESTIL\u00c1T NAJ\u00cdMAN\u00dd DO T\u00c9TO CHV\u00cdLE SE NAZ\u00ddV\u00c1 \"P\u0158EDN\u00cd FRAKCE\"</span>"}, {"end": 16.100000000000001, "start": 11.1, "myid": 5, "type": "sub", "id": "subtitle1444383724836", "desc": "<span style='color:yellow'>NYN\u00cd SE J\u00cdM\u00c1 \"HLAVN\u00cd FRAKCE\"</span>"}, {"end": 18.100000000000001, "start": 16.100000000000001, "myid": 6, "type": "sub", "id": "subtitle1444383848343", "desc": "<span style='color:yellow'>NYN\u00cd SE J\u00cdM\u00c1 \"HLAVN\u00cd FRAKCE\"</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/202/Camera1_c"], "audio": ""}, "203": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/203/Camera0_c", "metadata": [{"end": 5.0999999999999996, "start": 0.10000000000000001, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1444384136501", "desc": "<span style='color:yellow'>S POKRA\u010cUJ\u00cdC\u00cd DESTILAC\u00cd UB\u00ddV\u00c1 KAPALINY V DESTILA\u010cN\u00cd BA\u0147CE</span>"}, {"start": 10, "myid": 2, "end": 16.084, "id": "cue1444384208545", "type": "cut"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/203/Camera1_c"], "audio": ""}, "204": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/204/Camera0_c", "metadata": [{"end": 5.0999999999999996, "start": 0.10000000000000001, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1444385642196", "desc": "<span style='color:yellow'>DESTILA\u010cN\u00cd ZBYTEK A NAJ\u00cdMAN\u00dd DESTIL\u00c1T</span>"}, {"end": 8.0999999999999996, "start": 5.0999999999999996, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1444385668746", "desc": "<span style='color:yellow'>DESTILA\u010cN\u00cd ZBYTEK A NAJ\u00cdMAN\u00dd DESTIL\u00c1T</span>"}, {"start": 10.5, "myid": 3, "end": 14.75, "id": "cue1444385682066", "type": "cut"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/204/Camera1_c"], "audio": ""}, "206": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/206/Camera0_c", "metadata": [{"end": 43.292000000000002, "speed": "2", "start": 0, "myid": 1, "type": "ff", "id": "cue1444384623233#cue1444384623234"}, {"start": 0, "type": "cut", "end": 10, "id": "cue1444384889741", "myid": 2}, {"end": 15.199999999999999, "start": 10.199999999999999, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1444385214804", "desc": "<span style='color:yellow'>V\u011aT\u0160INA ETHANOLU JE ODDESTILOV\u00c1NA, PAR V CHLADI\u010cI UB\u00ddV\u00c1 A JEJICH TEPLOTA ZA\u010c\u00cdN\u00c1 KLESAT</span>"}, {"end": 20.199999999999999, "start": 15.199999999999999, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1444385221186", "desc": "<span style='color:yellow'>V\u011aT\u0160INA ETHANOLU JE ODDESTILOV\u00c1NA, PAR V CHLADI\u010cI UB\u00ddV\u00c1 A JEJICH TEPLOTA ZA\u010c\u00cdN\u00c1 KLESAT</span>"}, {"end": 29.5, "start": 24.5, "myid": 5, "type": "sub", "id": "subtitle1444385320301", "desc": "<span style='color:yellow'>DO J\u00cdMAC\u00cd BA\u0147KY P\u0158EST\u00c1V\u00c1 KAPAT DESTIL\u00c1T</span>"}, {"end": 34.5, "start": 29.5, "myid": 6, "type": "sub", "id": "subtitle1444385324887", "desc": "<span style='color:yellow'>DO J\u00cdMAC\u00cd BA\u0147KY P\u0158EST\u00c1V\u00c1 KAPAT DESTIL\u00c1T</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/206/Camera1_c"], "audio": ""}, "207": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/207/Camera0_c", "metadata": [{"end": 5.5, "start": 0.5, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1444376813274", "desc": "<span style='color:yellow'>DESTILA\u010cN\u00cd BA\u0147KA OBSAHUJE ROZTOK \u017d\u00c1DAN\u00c9 L\u00c1TKY V ROZPOU\u0160T\u011aDLE (ZDE ETHANOL)</span>"}, {"end": 9, "start": 6, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1444376898008", "desc": "<span style='color:yellow'>P\u0158\u00cdVODN\u00cd KABEL MAGNETICK\u00c9 M\u00cdCHA\u010cKY</span>"}, {"end": 19, "start": 16, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1444377014943", "desc": "<span style='color:yellow'>OPATRN\u00c9 PU\u0160T\u011aN\u00cd VODY DO CHLADI\u010cE</span>"}, {"end": 23.5, "start": 20.5, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1444377066019", "desc": "<span style='color:yellow'>VODA POZVOLNA PROUD\u00cd CHLADI\u010cEM </span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/207/Camera1_c"], "audio": ""}, "208": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/208/Camera0_c", "metadata": [{"end": 5.0999999999999996, "start": 0.10000000000000001, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1444377201665", "desc": "<span style='color:yellow'>M\u00cdRN\u00dd PR\u016eTOK VODY PR\u016eB\u011a\u017dN\u011a OV\u011a\u0158UJEME</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/208/Camera1_c"], "audio": ""}, "209": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/209/Camera0_c", "metadata": [{"end": 6.5, "start": 1.5, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1444385471033", "desc": "<span style='color:yellow'>VYPNUT\u00cd OH\u0158EVU A ODSTAVEN\u00cd L\u00c1ZN\u011a</span>"}, {"end": 9.5, "start": 6.5, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1444385511141", "desc": "<span style='color:yellow'>VYPNUT\u00cd OH\u0158EVU A ODSTAVEN\u00cd L\u00c1ZN\u011a</span>"}, {"end": 15.834, "start": 12.5, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1444385552360", "desc": "<span style='color:yellow'>ZASTAVEN\u00cd P\u0158\u00cdVODU VODY</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/209/Camera1_c"], "audio": ""}}}