1. Stavba základu destilační aparatury
2. Destilační baňka s magnetickým míchadlem
3. Magnetická míchačka s olejovou lázní
4. Sestupný chladič s hadicemi
5. Upevnění chladiče
6. Napojení chladiče na zdroj vody
7. Alonž
8. Jímací baňka
9. Zátka a teploměr na chladiči
10. Destilační baňka v olejové lázni
11. Teploměr do olejové lázně
{"playlist": [178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188], "data": {"178": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/178/Camera0_c", "metadata": [{"end": 15.5, "start": 12.5, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1444304344113", "desc": "<span style='color:yellow'>DR\u017d\u00c1K \u0160ROUBEM NAHORU</span>"}, {"end": 21, "start": 18, "myid": 5, "type": "sub", "id": "subtitle1444304415464", "desc": "<span style='color:yellow'>KLEMA NZ 29</span>"}, {"end": 31.375, "start": 29, "myid": 6, "type": "sub", "id": "subtitle1444304974966", "desc": "<span style='color:yellow'>\u0160ROUB KLEMY VN\u011a BUDOUC\u00cd APARATURY</span>"}, {"end": 5.2000000000000002, "start": 2.2000000000000002, "myid": 12, "type": "sub", "id": "subtitle1444309289684", "desc": "<span style='color:yellow'>DR\u017d\u00c1K</span>"}, {"end": 1.1000000000000001, "start": 0.10000000000000001, "myid": 13, "type": "sub", "id": "subtitle1444309334921", "desc": "<span style='color:yellow'>LABORATORN\u00cd STOJANY</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/178/Camera1_c"], "audio": ""}, "179": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/179/Camera0_c", "metadata": [{"end": 3, "start": 1, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1444305443751", "desc": "<span style='color:yellow'>MAGNETICK\u00c9 M\u00cdCHADLO</span>"}, {"end": 6.0999999999999996, "start": 3.1000000000000001, "myid": 5, "type": "sub", "id": "subtitle1444305484046", "desc": "<span style='color:yellow'>KULAT\u00c1 BA\u0147KA NZ 29</span>"}, {"end": 9.0999999999999996, "start": 6.0999999999999996, "myid": 7, "type": "sub", "id": "subtitle1444305604054", "desc": "<span style='color:yellow'>M\u00cdCHADLO DO BA\u0147KY PO ST\u011aN\u011a</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/179/Camera1_c"], "audio": ""}, "180": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/180/Camera0_c", "metadata": [{"end": 9.5, "start": 6.5, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1444308302363", "desc": "<span style='color:yellow'>ZVED\u00c1\u010cEK</span>"}, {"end": 18.5, "start": 15.5, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1444308390467", "desc": "<span style='color:yellow'>MAGNETICK\u00c1 M\u00cdCHA\u010cKA S OH\u0158EVEM</span>"}, {"end": 24.5, "start": 21.5, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1444308449877", "desc": "<span style='color:yellow'>OLEJOV\u00c1 L\u00c1ZE\u0147</span>"}, {"end": 35, "start": 30, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1444308656474", "desc": "<span style='color:yellow'>DNO BA\u0147KY U HORN\u00cdHO OKRAJE N\u00c1DOBY L\u00c1ZN\u011a</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/180/Camera1_c"], "audio": ""}, "181": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/181/Camera0_c", "metadata": [{"end": 5.5, "start": 2.5, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1444310146993", "desc": "<span style='color:yellow'>CLAISEN\u016eV (SESTUPN\u00dd) CHLADI\u010c</span>"}, {"end": 15, "start": 10, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1444310241552", "desc": "<span style='color:yellow'>NASAZEN\u00cd HADIC NA OLIVKY CHLADI\u010cE</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/181/Camera1_c"], "audio": ""}, "182": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/182/Camera1_c", "metadata": [{"end": 26, "start": 21, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1444310722072", "desc": "<span style='color:yellow'>KLEMU UPEVN\u00cdME ROVNOB\u011a\u017dN\u011a S CHLADI\u010cEM \u0160ROUBEM NAHORU,\nSPODN\u00cd \u010c\u00c1ST KLEMY SE T\u00c9M\u011a\u0158 DOT\u00ddK\u00c1 CHLADI\u010cE</span>"}, {"end": 31, "start": 26, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1444310739547", "desc": "<span style='color:yellow'>KLEMU UPEVN\u00cdME ROVNOB\u011a\u017dN\u011a S CHLADI\u010cEM \u0160ROUBEM NAHORU,\nSPODN\u00cd \u010c\u00c1ST KLEMY SE T\u00c9M\u011a\u0158 DOT\u00ddK\u00c1 CHLADI\u010cE</span>"}, {"end": 36, "start": 31, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1444310782880", "desc": "<span style='color:yellow'>KLEMU UPEVN\u00cdME ROVNOB\u011a\u017dN\u011a S CHLADI\u010cEM \u0160ROUBEM NAHORU,\nSPODN\u00cd \u010c\u00c1ST KLEMY SE T\u00c9M\u011a\u0158 DOT\u00ddK\u00c1 CHLADI\u010cE</span>"}, {"end": 43, "start": 38, "myid": 6, "type": "sub", "id": "subtitle1444310926043", "desc": "<span style='color:yellow'>PO M\u00cdRN\u00c9M POSUNUT\u00cd STOJANU KLEMA PODP\u00cdR\u00c1 CHLADI\u010c</span>"}, {"end": 51.5, "start": 46.5, "myid": 7, "type": "sub", "id": "subtitle1444311050914", "desc": "<span style='color:yellow'>\u0160ROUB KLEMY M\u00cdRN\u011a DOT\u00c1HNEME</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/182/Camera0_c"], "audio": ""}, "183": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/183/Camera0_c", "metadata": [{"end": 7, "start": 2, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1444311693040", "desc": "<span style='color:yellow'>HORN\u00cd HADICE DO V\u00ddLEVKY</span>"}, {"end": 14.5, "start": 9.5, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1444311784491", "desc": "<span style='color:yellow'>SPODN\u00cd HADICE NA OLIVKU VODOVODN\u00cdHO KOHOUTKU </span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/183/Camera1_c"], "audio": ""}, "184": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/184/Camera0_c", "metadata": [{"end": 5, "start": 2, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1444311892987", "desc": "<span style='color:yellow'>SVORKA + ALON\u017d</span>"}, {"end": 10.5, "start": 5.5, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1444312055391", "desc": "<span style='color:yellow'>\u0160IR\u0160\u00cd \u010c\u00c1ST SVORKY ZAJIST\u00cd ALON\u017d NA CHLADI\u010cI</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/184/Camera1_c"], "audio": ""}, "185": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/185/Camera0_c", "metadata": [{"end": 14.5, "start": 9.5, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1444312257685", "desc": "<span style='color:yellow'>J\u00cdMAC\u00cd BA\u0147KU NASAD\u00cdME NA ALON\u017d A PODLO\u017d\u00cdME\nKORKOV\u00ddM KRUHEM NA ZVED\u00c1\u010cKU</span>"}, {"end": 20, "start": 15, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1444312993099", "desc": "<span style='color:yellow'>KORKOV\u00dd KRUH J\u00cdMAC\u00cd BA\u0147KU LEHCE PODP\u00cdR\u00c1 - NESM\u00cd DOJ\u00cdT KE ZVED\u00c1N\u00cd DOLN\u00cd \u010c\u00c1STI APARATURY</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/185/Camera1_c"], "audio": ""}, "186": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/186/Camera0_c", "metadata": [{"end": 12.5, "start": 7.5, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1444313191902", "desc": "<span style='color:yellow'>Z\u00c1BRUSOV\u00dd TEPLOM\u011aR SE STUPNIC\u00cd VHODN\u00c9HO ROZSAHU</span>"}, {"end": 4, "start": 1, "myid": 5, "type": "sub", "id": "subtitle1444313448110", "desc": "<span style='color:yellow'>Z\u00c1TKA NZ 14 S OSMIHRANNOU HLAVOU</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/186/Camera1_c"], "audio": ""}, "187": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/187/Camera0_c", "metadata": [{"end": 11, "start": 6, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1444375364888", "desc": "<span style='color:yellow'>PONO\u0158EN\u00c1 BA\u0147KA SE NEDOT\u00ddK\u00c1 DNA L\u00c1ZN\u011a</span>"}, {"end": 13, "start": 11, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1444375406171", "desc": "<span style='color:yellow'>PONO\u0158EN\u00c1 BA\u0147KA SE NEDOT\u00ddK\u00c1 DNA L\u00c1ZN\u011a</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/187/Camera1_c"], "audio": ""}, "188": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/188/Camera1_c", "metadata": [{"end": 16.5, "start": 13.5, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1444375704198", "desc": "<span style='color:yellow'>KLEMA NZ 14</span>"}, {"end": 25, "start": 22, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1444375811554", "desc": "<span style='color:yellow'>\u0160ROUB KLEMY VN\u011a APARATURY</span>"}, {"end": 30.5, "start": 25.5, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1444375865747", "desc": "<span style='color:yellow'>BEZZ\u00c1BRUSOV\u00dd TEPLOM\u011aR VHODN\u00c9HO ROZSAHU</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/188/Camera0_c"], "audio": ""}}}