1. Příprava k extrakci - 1
2. Příprava k extrakci - 2
3. Příprava k extrakci - 3
4. Naplnění dělící nálevky
5. Vytřepání
6. Rozdělení vrstev
7. Ověření typu spodní vrstvy
8. Ověření typu horní vrstvy
9. Opakování extrakce - 1
10. Opakování extrakce - 2
11. Druhý extrakt
12. Tři extrakty - porovnání
13. Spojení organických vrstev
{"playlist": [210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 217, 219, 220, 221, 222], "data": {"210": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/210/Camera0_c", "metadata": [{"end": 18.5, "start": 15.5, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1444576806676", "desc": "<span style='color:yellow'>KRUH</span>"}, {"end": 4.2000000000000002, "start": 1.2, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1444728164510", "desc": "<span style='color:yellow'>DR\u017d\u00c1K</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/210/Camera1_c"], "audio": ""}, "211": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/211/Camera0_c", "metadata": [{"end": 5.2000000000000002, "start": 1.2, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1444576954142", "desc": "<span style='color:yellow'>D\u011aL\u00cdC\u00cd N\u00c1LEVKA</span>"}, {"end": 10.5, "start": 6.5, "myid": 11, "type": "sub", "id": "subtitle1444655183978", "desc": "<span style='color:yellow'>KOHOUT D\u011aL\u00cdC\u00cd N\u00c1LEVKY JE UZAV\u0158EN</span>"}, {"end": 18.600000000000001, "start": 14.6, "myid": 12, "type": "sub", "id": "subtitle1444655265505", "desc": "<span style='color:yellow'>ERLENMEYEROVA BA\u0147KA NZ 29</span>"}, {"end": 22.699999999999999, "start": 18.699999999999999, "myid": 14, "type": "sub", "id": "subtitle1444655448461", "desc": "<span style='color:yellow'>BA\u0147KU UM\u00cdST\u00cdME POD STOPKU D\u011aL\u00cdC\u00cd N\u00c1LEVKY</span>"}, {"end": 25.800000000000001, "start": 22.800000000000001, "myid": 15, "type": "sub", "id": "subtitle1444655484619", "desc": "<span style='color:yellow'>N\u00c1LEVKA</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/211/Camera1_c"], "audio": ""}, "212": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/212/Camera0_c", "metadata": [{"end": 3.6000000000000001, "start": 0.59999999999999998, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1444577115386", "desc": "<span style='color:yellow'>ODM\u011aRN\u00dd V\u00c1LEC</span>"}, {"end": 10.5, "start": 7.5, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1444655591764", "desc": "<span style='color:yellow'>N\u00c1LEVKA VHODN\u00c9 VELIKOSTI</span>"}, {"end": 19.5, "start": 15.5, "myid": 5, "type": "sub", "id": "subtitle1444655678244", "desc": "<span style='color:yellow'>Z\u00c1SOBN\u00cd L\u00c1HEV S ROZPOU\u0160T\u011aDLEM (DICHLORMETHAN)</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/212/Camera1_c"], "audio": ""}, "213": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/213/Camera0_c", "metadata": [{"end": 3.5, "start": 0.5, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1444577593195", "desc": "<span style='color:yellow'>KOHOUT JE ZAV\u0158EN\u00dd</span>"}, {"end": 11.6, "start": 6.5999999999999996, "myid": 9, "type": "sub", "id": "subtitle1444655833944", "desc": "<span style='color:yellow'>P\u0158ES N\u00c1LEVKU NALIJEME ORGANICK\u00c9 ROZPOU\u0160T\u011aDLO</span>"}, {"end": 14.6, "start": 11.6, "myid": 10, "type": "sub", "id": "subtitle1444655871702", "desc": "<span style='color:yellow'>P\u0158ES N\u00c1LEVKU NALIJEME ORGANICK\u00c9 ROZPOU\u0160T\u011aDLO</span>"}, {"end": 27.399999999999999, "start": 23.399999999999999, "myid": 11, "type": "sub", "id": "subtitle1444655957947", "desc": "<span style='color:yellow'>ORGANICK\u00c1 L\u00c1TKA VE VOD\u011a</span>"}, {"end": 50.5, "start": 46.5, "myid": 12, "type": "sub", "id": "subtitle1444656148281", "desc": "<span style='color:yellow'>Z\u00c1BRUSOV\u00c1 Z\u00c1TKA VHODN\u00c9HO ROZM\u011aRU (ZDE NZ 19)</span>"}, {"end": 60, "start": 55, "myid": 13, "type": "sub", "id": "subtitle1444656348742", "desc": "<span style='color:yellow'>VODN\u00c1 A ORGANICK\u00c1 VRSTVA SE NEM\u00cdS\u00cd</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/213/Camera1_c"], "audio": ""}, "214": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/214/Camera1_c", "metadata": [{"end": 9.8000000000000007, "start": 4.7999999999999998, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1444578443663", "desc": "<span style='color:yellow'>RUKOU JIST\u00cdME Z\u00c1TKU, UVOLN\u011aN\u00cd P\u0158ETLAKU</span>"}, {"end": 20, "start": 15, "myid": 6, "type": "sub", "id": "subtitle1444578530969", "desc": "<span style='color:yellow'>OBSAH SE PROT\u0158EPE</span>"}, {"end": 24.600000000000001, "start": 20.600000000000001, "myid": 7, "type": "sub", "id": "subtitle1444578605130", "desc": "<span style='color:yellow'>OP\u011aTOVN\u00c9 UVOLN\u011aN\u00cd P\u0158ETLAKU</span>"}, {"end": 60.5, "start": 56.5, "myid": 8, "type": "sub", "id": "subtitle1444578704300", "desc": "<span style='color:yellow'>ODSTRAN\u011aN\u00cd Z\u00c1TKY</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/214/Camera0_c"], "audio": ""}, "215": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/215/Camera1_c", "metadata": [{"end": 24.5, "start": 19.5, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1444579149011", "desc": "<span style='color:yellow'>STOPKA D\u011aL\u00cdC\u00cd N\u00c1LEVKY JE UVNIT\u0158 BA\u0147KY</span>"}, {"end": 5.0999999999999996, "start": 0.10000000000000001, "myid": 8, "type": "sub", "id": "subtitle1444721186794", "desc": "<span style='color:yellow'>DO\u0160LO K ODD\u011aLEN\u00cd VRSTEV</span>"}, {"end": 13.5, "start": 8.5, "myid": 10, "type": "sub", "id": "subtitle1444721337446", "desc": "<span style='color:yellow'>SPODN\u00cd VRSTVU VYPUST\u00cdME DO BA\u0147KY</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/215/Camera0_c"], "audio": ""}, "216": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/216/Camera1_c", "metadata": [{"end": 24.699999999999999, "start": 21.699999999999999, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1444579502538", "desc": "<span style='color:yellow'>P\u0158\u00cdDAVEK VODY</span>"}, {"end": 11.199999999999999, "start": 6.2000000000000002, "myid": 5, "type": "sub", "id": "subtitle1444656589839", "desc": "<span style='color:yellow'>NA VZORKU SPODN\u00cd VRSTVY VE ZKUMAVCE OV\u011a\u0158\u00cdME, ZDA SE M\u00cdS\u00cd S VODOU</span>"}, {"end": 14.199999999999999, "start": 11.199999999999999, "myid": 6, "type": "sub", "id": "subtitle1444656638044", "desc": "<span style='color:yellow'>NA VZORKU SPODN\u00cd VRSTVY VE ZKUMAVCE OV\u011a\u0158\u00cdME, ZDA SE M\u00cdS\u00cd S VODOU</span>"}, {"end": 32.200000000000003, "start": 29.199999999999999, "myid": 7, "type": "sub", "id": "subtitle1444656767159", "desc": "<span style='color:yellow'>PROT\u0158EP\u00c1N\u00cd</span>"}, {"end": 41.5, "start": 36.5, "myid": 9, "type": "sub", "id": "subtitle1444810373966", "desc": "<span style='color:yellow'>SPODN\u00cd VRSTVA SE S VODOU NEM\u00cdS\u00cd = ORGANICK\u00c1 VRSTVA (DICHLORMETHANOV\u00c1)</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/216/Camera0_c"], "audio": ""}, "217": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/217/Camera1_c", "metadata": [{"end": 6, "start": 1, "myid": 8, "type": "sub", "id": "subtitle1444657723425", "desc": "<span style='color:yellow'>\u017d\u00c1DAN\u00c1 L\u00c1TKA SE \u010c\u00c1STE\u010cN\u011a VYEXTRAHOVALA Z VODN\u00c9 VRSTVY DO ORGANICK\u00c9</span>"}, {"end": 10.5, "start": 6.5, "myid": 9, "type": "sub", "id": "subtitle1444657830193", "desc": "<span style='color:yellow'>OZNA\u010c\u00cdME PRVN\u00cd ORGANICKOU VRSTVU (EXTRAKT)</span>"}, {"end": 24, "start": 20, "myid": 10, "type": "sub", "id": "subtitle1444657893160", "desc": "<span style='color:yellow'>UM\u00cdST\u00cdME DAL\u0160\u00cd ERLENMEYEROVU BA\u0147KU</span>"}, {"end": 33.600000000000001, "start": 28.600000000000001, "myid": 11, "type": "sub", "id": "subtitle1444657967941", "desc": "<span style='color:yellow'>EXTRAKCI OPAKUJEME JE\u0160T\u011a DVAKR\u00c1T</span>"}, {"end": 38.600000000000001, "start": 33.600000000000001, "myid": 12, "type": "sub", "id": "subtitle1444658047066", "desc": "<span style='color:yellow'>EXTRAKCI OPAKUJEME JE\u0160T\u011a DVAKR\u00c1T</span>"}, {"end": 43.600000000000001, "start": 38.600000000000001, "myid": 13, "type": "sub", "id": "subtitle1444658055260", "desc": "<span style='color:yellow'>EXTRAKCI OPAKUJEME JE\u0160T\u011a DVAKR\u00c1T</span>"}, {"end": 59, "start": 54, "myid": 14, "type": "sub", "id": "subtitle1444658148007", "desc": "<span style='color:yellow'>SPODN\u00cd VRSTVA JE OP\u011aT ORGANICK\u00c1</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/217/Camera0_c"], "audio": ""}, "218": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/218/Camera1_c", "metadata": [{"end": 26, "start": 21, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1444579861207", "desc": "<span style='color:yellow'>P\u0158\u00cdDAVEK VODY</span>"}, {"end": 12.800000000000001, "start": 7.7999999999999998, "myid": 6, "type": "sub", "id": "subtitle1444657233207", "desc": "<span style='color:yellow'>PODLE P\u0158EDCHOZ\u00cdHO TESTU SPODN\u00cd VRSTVY LZE O\u010cEK\u00c1VAT, \u017dE HORN\u00cd VRSTVA SE S VODOU M\u00cdS\u00cd</span>"}, {"end": 34.600000000000001, "start": 30.600000000000001, "myid": 7, "type": "sub", "id": "subtitle1444657286672", "desc": "<span style='color:yellow'>PROT\u0158EP\u00c1N\u00cd</span>"}, {"end": 40.700000000000003, "start": 36.700000000000003, "myid": 8, "type": "sub", "id": "subtitle1444657352118", "desc": "<span style='color:yellow'>HORN\u00cd VRSTVA SE S VODOU M\u00cdS\u00cd = VODN\u00c1 VRSTVA</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/218/Camera0_c"], "audio": ""}, "219": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/219/Camera1_c", "metadata": [{"end": 7, "start": 2, "myid": 5, "type": "sub", "id": "subtitle1444658401563", "desc": "<span style='color:yellow'>OPAKOV\u00c1N\u00cdM EXTRAKCE ZV\u00dd\u0160\u00cdME JEJ\u00cd \u00da\u010cINNOST</span>"}, {"end": 12, "start": 7, "myid": 6, "type": "sub", "id": "subtitle1444658409457", "desc": "<span style='color:yellow'>OPAKOV\u00c1N\u00cdM EXTRAKCE ZV\u00dd\u0160\u00cdME JEJ\u00cd \u00da\u010cINNOST</span>"}, {"end": 44, "start": 39, "myid": 8, "type": "sub", "id": "subtitle1444658630870", "desc": "<span style='color:yellow'>DAL\u0160\u00cd \u010c\u00c1ST \u017d\u00c1DAN\u00c9 L\u00c1TKY SE VYEXTRAHOVALA DO ORGANICK\u00c9 VRSTVY</span>"}, {"end": 50, "start": 45, "myid": 9, "type": "sub", "id": "subtitle1444658681300", "desc": "<span style='color:yellow'>VODN\u00c1 VRSTVA NYN\u00cd OBSAHUJE POUZE MAL\u00c9 MNO\u017dSTV\u00cd \u017d\u00c1DAN\u00c9 L\u00c1TKY</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/219/Camera0_c"], "audio": ""}, "220": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/220/Camera1_c", "metadata": [{"end": 7.0999999999999996, "start": 2.1000000000000001, "myid": 6, "type": "sub", "id": "subtitle1444721521044", "desc": "<span style='color:yellow'>SPODN\u00cd VRSTVU VYPUST\u00cdME DO DAL\u0160\u00cd BA\u0147KY</span>"}, {"end": 35.200000000000003, "start": 30.199999999999999, "myid": 7, "type": "sub", "id": "subtitle1444721742788", "desc": "<span style='color:yellow'>OZNA\u010c\u00cdME DRUHOU ORGANICKOU VRSTVU (EXTRAKT)</span>"}, {"end": 47.5, "start": 42.5, "myid": 8, "type": "sub", "id": "subtitle1444721870717", "desc": "<span style='color:yellow'>DRUH\u00dd EXTRAKT OBSAHUJE JI\u017d M\u00c9N\u011a EXTRAHOVAN\u00c9 L\u00c1TKY</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/220/Camera0_c"], "audio": ""}, "221": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/221/Camera0_c", "metadata": [{"end": 6.5, "start": 1.5, "myid": 8, "type": "sub", "id": "subtitle1444722242459", "desc": "<span style='color:yellow'>V\u011aT\u0160INA \u017d\u00c1DAN\u00c9 L\u00c1TKY BYLA VYEXTRAHOV\u00c1NA P\u0158I PRVN\u00cd EXTRAKCI</span>"}, {"end": 11.5, "start": 6.5, "myid": 10, "type": "sub", "id": "subtitle1444722417409", "desc": "<span style='color:yellow'>ZBYTEK L\u00c1TKY BYL VYEXTRAHOV\u00c1N P\u0158I DAL\u0160\u00cdCH DVOU EXTRAKC\u00cdCH</span>"}, {"end": 19.399999999999999, "start": 14.4, "myid": 11, "type": "sub", "id": "subtitle1444741098348", "desc": "<span style='color:yellow'>EXTRAHOVAN\u00c1 L\u00c1TKA P\u0158E\u0160LA DO ORGANICK\u00c9HO ROZPOU\u0160T\u011aDLA (PRO SROVN\u00c1N\u00cd - VLEVO JE V\u00ddCHOZ\u00cd ROZTOK VE VOD\u011a)</span>"}, {"end": 22.399999999999999, "start": 19.399999999999999, "myid": 12, "type": "sub", "id": "subtitle1444741108378", "desc": "<span style='color:yellow'>EXTRAHOVAN\u00c1 L\u00c1TKA P\u0158E\u0160LA DO ORGANICK\u00c9HO ROZPOU\u0160T\u011aDLA (PRO SROVN\u00c1N\u00cd - VLEVO JE V\u00ddCHOZ\u00cd ROZTOK VE VOD\u011a)</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/221/Camera1_c"], "audio": ""}, "222": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/222/Camera0_c", "metadata": [{"end": 16.699999999999999, "start": 11.699999999999999, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1444582675000", "desc": "<span style='color:yellow'>SPOJEN\u00cd ORGANICK\u00ddCH VRSTEV</span>"}, {"end": 21.699999999999999, "start": 16.699999999999999, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1444582730387", "desc": "<span style='color:yellow'>SPOJEN\u00cd ORGANICK\u00ddCH VRSTEV</span>"}, {"end": 26.699999999999999, "start": 21.699999999999999, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1444582736248", "desc": "<span style='color:yellow'>SPOJEN\u00cd ORGANICK\u00ddCH VRSTEV</span>"}, {"end": 31.699999999999999, "start": 26.699999999999999, "myid": 5, "type": "sub", "id": "subtitle1444582744271", "desc": "<span style='color:yellow'>SPOJEN\u00cd ORGANICK\u00ddCH VRSTEV</span>"}, {"end": 4.0999999999999996, "start": 0.10000000000000001, "myid": 6, "type": "sub", "id": "subtitle1444741355499", "desc": "<span style='color:yellow'>ERLENMEYEROVA BA\u0147KA VHODN\u00c9HO OBJEMU</span>"}, {"end": 50.5, "start": 45.5, "myid": 7, "type": "sub", "id": "subtitle1444827481877", "desc": "<span style='color:yellow'>SPOJEN\u00c9 EXTRAKTY BUDOU D\u00c1LE POU\u017dITY (SU\u0160EN\u00cd A ODSTRAN\u011aN\u00cd DICHLORMETHANU DESTILAC\u00cd NEBO ODPA\u0158EN\u00cdM VE VAKUU)</span>"}, {"end": 53.5, "start": 50.5, "myid": 8, "type": "sub", "id": "subtitle1444827514050", "desc": "<span style='color:yellow'>SPOJEN\u00c9 EXTRAKTY BUDOU D\u00c1LE POU\u017dITY (SU\u0160EN\u00cd A ODSTRAN\u011aN\u00cd DICHLORMETHANU DESTILAC\u00cd NEBO ODPA\u0158EN\u00cdM VE VAKUU)</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/martinut/222/Camera1_c"], "audio": ""}}}