2.2 Příklad jednoduché destilace - oddestilování rozpouštědla z roztoku (ethanol)

...