Trestní právo

Klikněte na odkaz Trestní právo pro WEB.pdf pro zobrazení souboru.

Text je určen pro studijní obory Chemie a materiály ve forenzní analýze a Forenzní analýza.