fosfatidy

též (ne zcela šťastně) glycerofosfolipidy nebo fosfoglyceridy, angl. phosphatides, estery kyseliny fosfatidové. Nejvýznamnějšími
strukturními fosfatidy, které tvoří základ lipidové dvojvrstvy biologických membrán, jsou fosfatidycholin (též lecithin), fosfatidylserin (viz obr.) a jeho dekarboxylační produkt fosfatidylethanolamin (společně s fosfatidylserinem zvaný kefalin). Fosfatidylinositol-4,5-bisfosfát hraje důležitou roli při přenosu signálu (fosfatidylinositoly). Bezprostředním prekursorem biosyntézy fosfatidů je kyselina fosfatidová, která pro připojení příslušného alkoholu musí být aktivována (CDP-diacylglycerol); podobným způsobem (převedením na CDP-derivát), může být aktivován i alkohol (vzniká tak např. CDP-cholin), který pak může reagovat s fosfatidovou kyselinou.

» Biochemický slovník