živočichové – rozdělení podle způsobu vylučování dusíku

angl. animals – classification based on nitrogen excretion, rozlišujeme živočichy

  • amonotelní, vylučují dusík ve formě amonných iontů, především vodní živočichové;
  • urikotelní, vylučují dusík ve formě močové kyseliny, živočichové s omezeným kontaktem s vodou (vejcorodí: ptáci, plazi, suchozemský hmyz);
  • ureotelní, vylučují dusík ve formě močoviny (savci).
(Srov. koloběh dusíku).

» Biochemický slovník