viry

angl. viruses, nebuněčně organizované formy živé hmoty. Virová partikule vždy obsahuje nukleové kyseliny (DNA nebo RNA), které jsou chráněny bílkovinným obalem. Viry jsou obligátní buněční parazité; při své replikaci využívají syntetický aparát hostitelské buňky. Jsou nejčastějšími původci infekčních onemocnění rostlin a živočichů (viróz), napadají však i jednobuněčné organismy (bakteriofágy).

» Biochemický slovník