protilátky

též imunoglobuliny, angl. antibodies, proteiny v krevní plasmě schopné vázat antigeny. Protilátky, které se vážou na jeden (makromolekulární) antigen, mohou být polyklonální (vážou se na více antigenních determinant antigenu) nebo monoklonální (vážou se na jedinou determinantu). Monoklonální protilátky se získávají hybridomovými technologiemi. Polyklonální protilátka je vlastně směsí více monoklonálních protilátek zaměřených proti jednomu antigenu. Za popis struktury protilátek získali G. M. Edelman a R. R. Porter v roce 1972 Nobelovu cenu; v roce 1984 ji za objevy umožňující přípravu monoklonálních protilátek obdrželi G. J. F. Köhler a C. Milstein .

» Biochemický slovník