membrána (cyto)plasmatická

též buněčná membrána, angl. (cyto)plasmatic membrane, biologická membrána izolující buňku od extracelulárního prostoru; jedna z nejdůležitějších buněčných struktur. U rostlinných a mikrobiálních buněk je obklopena buněčnou stěnou.

» Biochemický slovník