koloběh dusíku

angl. nitrogen cycle, vzájemné přeměny sloučenin dusíku v biosféře. Jde o komplexní proces, jehož se účastní dusík v mnoha podobách. Je zabudováván do organických sloučenin (především v oxidačním stavu NIII-), ve vyšších oxidačních stavech (NV+ a NIII+) slouží jako oxidační činidlo při anaerobní respiraci (denitrifikaci), jeho největší zásoba je v atmosféře, kde je ve formě molekulárního dusíku. 
Poznámky k obr.: 1: viz bakterie hlízkové; 2: viz nitrátreduktasa; 3: viz živočichové – rozdělení podle způsobu vylučování dusíku; 4: viz transaminace, biosyntéza purinových a pyrimidinových nukleotidů atd.; MO = mikroorganismy.

» Biochemický slovník