jádro buněčné

angl. cell nucleus, organela eukaryotní buňky, v níž je umístěna DNA a kde probíhá replikace, transkripce a posttranskripční modifikace RNA. Je obaleno jadernou membránou, v níž jsou póry, které zajišťují, aby do jádra mohly vstupovat bílkoviny, podílející se na výše zmíněných dějích, a aby z něj naopak mohly vystupovat produkty jaderné aktivity, tedy zejména všechny druhy RNA a nově vytvořené ribosomy.

» Biochemický slovník