bílkoviny rekombinantní

angl. recombinant proteins, proteiny připravené genovými manipulacemi, při nichž byl do genomu producenta uměle začleněn gen kódující požadovanou bílkovinu z jiného organismu (viz transgenní organismy). Tato technologie vyžaduje zvládnutí několika samostatných operací:
  • získání genu kódujícího žádaný protein;
  • přípravu vektoru (DNA obsahující daný gen a další části, které jsou nutné pro jeho přijetí buňkou a expresi);
  • vpravení vektoru do buněk (transformace buněk);
  • selekci buněk, které vektor přijaly, a jejich namnožení;
  • pěstování buněk nebo organismů za podmínek, kdy žádaný protein exprimují;
  • izolaci rekombinantního proteinu.

» Biochemický slovník