alergie

angl. allergyzvýšená sensitivita organismu vůči určitému antigenu (v této souvislosti označovanému alergen) projevující se komplexní, fyziologicky nepřiměřenou reakcí (viz choroby autoimunní); známými alergeny jsou pyly, roztoči, prach, často též určitá léčiva (alergie na penicilin apod.) a některé potraviny (kopřivka po jahodách, mléčná bílkovina apod.).

» Biochemický slovník