Szostak Jack William

biolog a genetik (nar. 1952), Nobelova cena (za fyziologii a lékařství, 2009) za příspěvek k pochopení funkce telomer a enzymu telomerasy (spolu s E. H. Blackburn a C. W. Greider). Narodil se v Londýně rodičům polského původu, mládí strávil v Kanadě, pak přesídlil do USA (má americké i kanadské občanství). Podílel se na výzkumech mnoha aspektů molekulové genetiky: na přípravě kvasničního umělého chromosomu, na vývoji metod, které pak vedly k rozluštění lidského genomu, na posunech genů při meióze a hlavně na studiu struktury a funkce telomer.

» Biochemický slovník