Dotazy k chemickým výpočtům

Jak vypočítat?

Re: Jak vypočítat?

by Kateřina Rubešová -
Number of replies: 0
Dobrý den,
doufám, že chápete, že pokud pod dotaz nenapíšete, kdo jste a že jste učitel, tak já nemám šanci to rozlišit od "anonymního servisu". Rozhodně nemíním nikoho soudit za to, co by měl nebo neměl vědět a ráda vám poradím. Nevím, proč předpokládáte, že bych měla mít poznámky „to byste měla vědět“, to bych pak tuto diskusi asi vůbec nezakládala. Jen odmítám počítat někomu domácí úkoly, na to opravdu tento kurz nebyl vytvořen. V poslední době přišly již tři anonymní dotazy, proto se mi to přestalo líbit.

Neorientuji se v náplni chemie pro základní školy, ale myslím, že výpočet zahrnující stavovou rovnici ideálního plynu, do této náplně nepatří. Každopádně potřebuji spočítat, kolik kyslíku celkem bylo spotřebováno: (1270+315+76,3) m3 = 1661,3 m3. To pak potřebuji přepočítat na látkové množství kyslíku, k čemuž potřebuji objem převést na hmotnost. Hustota kapalin závisí na podmínkách, ale budeme předpokládat, že údaj "použito 1270 m3 tj. 1450 tun kapalného kyslíku" platí pro celý proces spalování a hustota kapalného kyslíku je 1450000 kg/1270 m3 = 1141,73 kg/m3.

m(O2) = V x ρ = 1661,3 m3 x 1141,73 kg/m3 = 1896756,05 kg
n(O2) = m(O2)/M(O2) = 1896756,05 kg / 32 g/mol = 59273,63 kmol

Tomuto látkovému množství potom za standardních podmínek a za předpokladu ideálního chování plynu odpovídá určitý objem plynného kyslíku:
V = n x R x T / p = 59273,63 kmol x 8,314 J/Kmol x 298,15 K / 100000 Pa = 1469285,98 m3

Kyslík se vyrábí frakční destilací vzduchu, ve kterém je obsah kyslíku 21 objemových procent. Z toho pak vypočteme, že bylo spotřebováno 6996599,88 m3 vzduchu.

Zdraví Kateřina Rubešová