Zařazení vybraných rodů spájivých řas třídy Zygnematophyceae

Enlistment of selected genera of zygnemas class Zygnematophyceae

Taxonomický pavouk pro Zařazení vybraných rodů spájivých řas třídy Zygnematophyceae

 
Obr. 1a: Zástupce spájivých řas třídy Zygnematophyceae, rod Zygnema.
Obr. 1b: Zástupce spájivých řas třídy Zygnematophyceae, rod Zygnema.
Obr. 1c: Zástupce spájivých řas třídy Zygnematophyceae, rod Zygnema, detail chloroplastů.
 
Obr. 2a: Zástupce spájivých řas třídy Zygnematophyceae, rod Spirogyra.
Obr. 2b: Zástupce spájivých řas třídy Zygnematophyceae, rod Spirogyra.
 
Obr. 3a: Zástupce spájivých řas třídy Zygnematophyceae, rod Closterium.
Obr. 3b: Zástupce spájivých řas třídy Zygnematophyceae, rod Closterium.
Obr. 3c: Zástupce spájivých řas třídy Zygnematophyceae, rod Closterium.
Obr. 3d: Zástupce spájivých řas třídy Zygnematophyceae, rod Closterium.
Obr. 3e: Zástupce spájivých řas třídy Zygnematophyceae, rod Closterium.
Obr. 3f: Zástupce spájivých řas třídy Zygnematophyceae, rod Closterium.
 
Obr. 4a: Zástupce spájivých řas třídy Zygnematophyceae, rod Cosmarium.
Obr. 4b: Zástupce spájivých řas třídy Zygnematophyceae, rod Cosmarium.
Obr. 4c: Zástupce spájivých řas třídy Zygnematophyceae, rod Cosmarium.
 
Obr. 5: Zástupce spájivých řas třídy Zygnematophyceae, rod Staurastrum.
 
Obr. 6: Zástupce spájivých řas třídy Zygnematophyceae, rod Xanthidium.
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf      III graf

Citujte jako:  ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J. Zařazení vybraných rodů spájivých řas třídy Zygnematophyceae . From Encyklopedie hydrobiologie : výkladový slovník [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2007. Available from www: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=Z009>