Rhizomastigaceae

Rhizomastigaceae

Čeleď bičíkovců Rhizomastigaceae je charakteristická tvorbou plazmatických výběžků ± na celém těle, proto se velmi podobají skupině kořenonožců. Povrch buňky je kryt zrnky, ostny či jehličkami. Žijí ojediněle, přisedle, výživa je fagotrofní či osmotrofní.

Taxonomický pavouk pro Rhizomastigaceae

  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf      III graf

Citujte jako:  ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J. Rhizomastigaceae . From Encyklopedie hydrobiologie : výkladový slovník [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2007. Available from www: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=R004>