Příklad některých zástupců máloštětinatců (viz obr. 1) Oligochaeta

Representative summary of some oligochaete worms

Taxonomický pavouk pro Příklad některých zástupců máloštětinatců Oligochaeta

 
Obr. 1: Zástupce máloštětinatců Oligochaeta g.sp.
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf      III graf

Citujte jako:  ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J. Příklad některých zástupců máloštětinatců Oligochaeta. From Encyklopedie hydrobiologie : výkladový slovník [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2007. Available from www: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=P028>