Oligohymenophora

Oligohymenophora

Zástupci nadřádu nálevníků Oligohymenophora mají skutečnou ústní dutinu, která může být druhotně otevřena a tvoří peristom či se zužuje v infundibulum. K obrvení ústního ústrojí patří řada bočně spojených řasinek tvořící blanitý útvar, tzv. parorální membránu, která přesahuje obrys těla. (Infraciliárním základem parorální membrány je haplokineta, tj. řada střídavě vpravo a vlevo postavených kinetosomů, pouze vnější jsou obrvené. V ústní dutině jsou další útvary, např. adorální zóna membranel, jejichž základem je polykineta, tj. více souběžně probíhajících řad hustě sestavených kinetosomů.) Potravu si přiviřují. U řádu Peritrichida se vyskytuje žláznaté zařízení, produkující stvol, kterým nálevníci přisedávají k podkladu. U některých rodů může obsahovat stažitelné svalové vlákno, tj. myonema (viz obr. 1), umožňující rychlé stažení. Zástupci této skupiny mohou žít i v koloniích, jedinci v kolonii se označují jako zoidy (viz obr. 2). Zjednodušený přehled a zástupci nadřádu Oligohymenophora.

Taxonomický pavouk pro Oligohymenophora

 
Obr. 1: Stažitelné svalové vlákno, tzv. myonema, přítomné u skupiny nálevníků Oligohymenophora.
 
Obr. 2: Jedinci, tzv. zoidi, náležící ke koloniím stopkatých nálevníků (Peritrichida) skupiny Oligohymenophora.
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf      III graf

Citujte jako:  ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J. Oligohymenophora . From Encyklopedie hydrobiologie : výkladový slovník [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2007. Available from www: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=O004>