Naviculales

Naviculales

Zařazení vybraných rodů rozsivek řádu Naviculales.

Taxonomický pavouk pro Naviculales

 
Obr. 1a: Zástupce rozsivek řádu Naviculales, rod Gomphonema.
Obr. 1b: Zástupce rozsivek řádu Naviculales, druh Gomphonema constrictum (syn. ventricosa), jednotlivci přisedlí na vlákně zelené řasy rodu Oedogonium.
Obr. 1c: Zástupce rozsivek řádu Naviculales, druh Gomphonema augur, prázdná schránka, valvátní pohled.
Obr. 1d: Zástupce rozsivek řádu Naviculales, rod Gomphonema.
Obr. 1e: Zástupce rozsivek řádu Naviculales, rod Gomphonema.
 
Obr. 2a: Zástupce rozsivek řádu Naviculales, rod Cymbella.
Obr. 2b: Zástupce rozsivek řádu Naviculales, druh Cymbella affinis.
 
Obr. 3: Zástupce rozsivek řádu Naviculales, rod Navicula.
 
Obr. 4: Zástupce rozsivek řádu Naviculales, rod Pinnularia.
 
Obr. 5: Zástupce rozsivek řádu Naviculales, rod Gyrosigma.
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf      III graf

Citujte jako:  ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J. Naviculales . From Encyklopedie hydrobiologie : výkladový slovník [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2007. Available from www: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=N002>