Kryténky, Testacea

Thecamoebians

Hlavním taxonomickým znakem řádu krytének je přítomnost schránek, které mohou být i u některých rodů víceméně redukovány. Schránky jsou dvojího typu. Mohou být hladké a chitinózní, a nebo pokryté geometricky uspořádanými destičkami či různorodými tělísky, mohou vybíhat v ostnité útvary (viz obr. 1a–d), apod. Schránka má jeden (viz obr. 2), zřídka dva a více otvorů, kudy pronikají (viz obr. 3) panožky (pseudopodie). Kryténky žijí v litorálu či bentálu povrchových vod, mohou se vyskytovat i v planktonu, výjimečně v mechu a rašeliníku, velmi hojné jsou v edafonu. Základní zástupce a rozdělení do skupin uvádí schématický přehled: Zařazení zástupců řádu krytének Testaceae. V případě bližšího taxonomického určování je nutno použít podrobnou taxonomickou literaturu.

 
Obr. 1a: Schránka kryténky rodu Centropyxis.
Obr. 1b: Schránka kryténky rodu Centropyxis, vlákna sinic rodu Oscillatoria, v pozadí penátní rozsivky.
Obr. 1c: Schránka kryténky rodu Centropyxis, vlákno sinice rodu Oscillatoria, v pozadí penátní rozsivky.
Obr. 1d: Schránka kryténky rodu Centropyxis, v pozadí penátní rozsivky.
 
Obr. 2: Detail ústí schránky kryténky rodu Difflugia.
 
Obr. 3: Schránky kryténky rodu Difflugia s panožkami.
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf      III graf

Citujte jako:  ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J. Kryténky, Testacea. From Encyklopedie hydrobiologie : výkladový slovník [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2007. Available from www: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=K025>