Klanonožci

Copepods

Příslušnost do skupiny korýšů podtřída klanonožci Copepoda.

Podtřída klanonožců zahrnuje drobnější organismy s dlouhými antenulami, které slouží k plavání. Hlava často srůstá s 1-2 hrudními články, zbývající jsou volné. Na hlavě je nepárové naupliové očko. Samičky nosí po stranách abdomenu 1-2 vaječné váčky s vajíčky. Jsou významnou součástí planktonu. Podtřída klanonožců zahrnuje několik typů organismů, lišících se morfologií antenul a antén.

Vznášivky Gymnoplea mají tělo protáhlé a mírně dorzoventrálně zploštělé. Hlava srůstá s prvním hrudním článkem v hlavohruď, ostatní články jsou volné. Tělo není kryté skořápkou. První pár antén je delší či ± stejně dlouhý jako tělo. Na konci těla je furka, jejíž obě větve jsou široké, na každé z nich je vějíř ± stejně dlouhých zpeřených brv. Dosahují délky až 5 mm, mají červené či jiné zabarvení a ve volné vodě se vznášejí a občas mohutně poskočí. V planktonu představují skupinu filtrátorů. Příkladem jsou rody Hemidiaptomus, Eudiaptomus, Diaptomus (viz Zástupci korýšů podtříd Phyllopoda, Ostracoda, Copepoda).

Buchanky Cyclopoida se velmi podobají vznášivkám, liší se délkou antenul, které nejsou nikdy delší než tělo. Dosahují délky až 3,5 mm, ve vodě se pohybují drobnými poskoky. Samičky mají 2 vaječné váčky. Furka má různě dlouhé brvy. Charakteristickými zástupci jsou rody Cyclops, Eucyclops, Mesocyclops, Macrocyclops (viz Zástupci korýšů podtříd Phyllopoda, Ostracoda, Copepoda).

Plazivky Harpacticoida mají velmi krátké antenuly, maximálně s 8 články. Zástupci jsou rody Canthocamptus, Parastenocaris, Bryocamptus (viz Zástupci korýšů podtříd Phyllopoda, Ostracoda, Copepoda).

  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf      III graf

Citujte jako:  ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J. Klanonožci. From Encyklopedie hydrobiologie : výkladový slovník [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2007. Available from www: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=K003>