Fragilariales

Fragilariales

Zařazení vybraných rodů rozsivek řádu Fragilariales.

Taxonomický pavouk pro Fragilariales

 
Obr. 1: Zástupce penátních rozsivek, rod Tabellaria.
 
Obr. 2a: Zástupce penátních rozsivek, rod Diatoma.
Obr. 2b: Zástupce penátních rozsivek, druh Diatoma mesodon.
Obr. 2c: Zástupce penátních rozsivek, druh Diatoma mesodon.
Obr. 2d: Zástupce penátních rozsivek, druh Diatoma mesodon.
Obr. 2e: Zástupce penátních rozsivek, druh Diatoma vulgaris, valvátní pohled na prázdnou schránku.
 
Obr. 3a: Zástupce penátních rozsivek, rod Synedra.
Obr. 3b: Zástupce penátních rozsivek, rod Synedra.
Obr. 3c: Zástupce penátních rozsivek, rod Synedra, detail chloroplastů, které jsou při pleurálním pohledu umístěny nad sebou, foceno na exponovaném skle.
Obr. 3d: Zástupce penátních rozsivek, rod Synedra, foceno na rastru počítací komůrky Cyrus I.
Obr. 3e: Zástupce penátních rozsivek, rod Synedra, foceno na rastru počítací komůrky Cyrus I.
 
Obr. 4a: Zástupce penátních rozsivek, druh Meridion circulare.
Obr. 4b: Zástupce penátních rozsivek, vějířovitá kolonie druhu Meridion circulare.
 
Obr. 5a: Zástupce penátních rozsivek, druh Fragilaria crotonensis.
Obr. 5b: Zástupce penátních rozsivek, druh Fragilaria crotonensis, uprostřed zástupce zelených řas rodu Closterium.
Obr. 5c: Zástupce penátních rozsivek, druh Fragilaria crotonensis, foceno na rastru počítací komůrky Cyrus I.
Obr. 5d: Zástupce penátních rozsivek, druh Fragilaria crotonensis, foceno na rastru počítací komůrky Cyrus I.
 
Obr. 6a: Zástupce penátních rozsivek, druh Asterionella formosa.
Obr. 6b: Zástupce penátních rozsivek, druh Asterionella formosa.
Obr. 6c: Zástupce penátních rozsivek, druh Asterionella formosa.
Obr. 6d: Zástupce penátních rozsivek, druh Asterionella formosa.
Obr. 6e: Zástupce penátních rozsivek, druh Asterionella zasuminensis.
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf      III graf

Citujte jako:  ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J. Fragilariales . From Encyklopedie hydrobiologie : výkladový slovník [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2007. Available from www: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=F006>